מע"מ

באם אתם נדרשים בייעוץ של רואה חשבון בנושאי מס ערך מוסף, או תשלומי מע"מ ותשלומי חובות למע"מ פנו למשרדי בטלפון 09-7684004  או השאירו את פרטיכם באתר.

לפניכם עדכונים ומידע בנושא מע"מ :


חשבוניות פיקטיביות- אסור לקזז את המע"מ בגינן!

חשבוניות פיקטיביות- אסור לקזז את המע"מ בגינן!

לפי החוק והפסיקה אסור לדרוש מס תשומות, כלומר לקזז את המע"מ בגין חשבוניות אשר המע"מ בגינן לא הגיע לידי רשויות המס.

עוד »

עסקים אשר סוחרים באמצעות אתרי מסחר בינלאומיים כגון איביי

בתקופה האחרונה קמו עסקים רבים אשר מבוססים על אתרי מסחר אינטרנטי בינלאומיים כגון: eBay, ETSY ועוד.

במסחר אינטרנטי בינלאומי עולות סוגיות מיסוייות מסובכות.

עוד »

קיזוז מע"מ בגין תשומות מעורבות

האם מותר לקזז מע"מ בגין תשומות מעורבות ? (הוצאות פרטיות ועסקיות גם יחד)

עוד »

מועד החיוב במע"מ בעסקאות למתן שירות

בעקבות תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף שנכנס לתוקפו ב-12.03.12 נקבעו מספר הקלות לנותני שירותים לעניין מועד החיוב במע"מ בעסקה של מתן שירות.

עוד »

מועד הוצאת חשבונית מס

מועד הוצאת חשבונית מס, לאחר תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, הינו 14 יום ממועד החיוב במס ללא חריגים.

עוד »

השכרת דירה למגורים לגורם שלישי אשר משכיר את הדירה לדייר אינה פטורה ממע"מ לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ

השכרת דירה למגורים לגורם שלישי אשר משכיר את הדירה לדייר אינה פטורה ממע"מ לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ
עוד »
CPAsiteאתרים לרואי חשבון