צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004
טלפון נייד: 052-8878575
פקס: 09-7684004

רואה חשבון לצלמים וציירים

בשור רואי חשבון אנו מלווים צלמים וציירים בעת הקמת עסקם וכן בעת הניהול השוטף של העסק, הליווי שלנו לעסק הוא מלא וכולל :

 • פתיחת תיקים לציירים וצלמים ברשויות המס
 • הנהלת חשבונות מלאה לציירים או צלמים
 • עריכה וביקורת דוחות כספיים של חברת צילום כאשר העסק גדל
 • דיווחים שוטפים לרשויות המס בהתאם להוראות החלות על ציירים או צלמים
 • מתן שירות מס שוטף ותכנון מס לצורך הפחתת המס המשולם לציירים וצלמים כחלק מהניהול השוטף של התיק בשור רואי חשבון
 • הגשת דוח שנתי לצלמים או ציירים
 • הגשת הצהרת הון לצלמים וציירים בהתאם לנדרש על ידי מס הכנסה
 • הנחיות שוטפות בעניין הוראות ניהול ספרים לציירים וצלמים
 • הנחיות להתנהלות פיננסית שוטפת וחכמה בניהול עסק של צייר או צלם וייעוץ עסקי שוטף מרואה חשבון המתמחה ומכיר את עסקם של ציירים או צלמים
 • הכנת דוחות תפעוליים שוטפים המציגים את מצב העסק של הצייר או הצלם בזמן אמת, הדוחות מוכנים על ידי רואה חשבון במשרד
 • מדיניות דלת פתוחה לשאלות בנושא ניהול עסק של צלמים וציירים, תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה הצצה בנושא ניהול העסק שלכם
המקצועיות של משרדנו תקנה לכם בתור צלמים או ציירים שקט נפשי וביטחון שהתיק שלכם מתנהל בהתאם לחוק ותוך ניצול כל ההטבות להן אתם זכאים

 

CPAsiteאתרים לרואי חשבון