top of page

דוח שנתי

נדרש להגיש דוח שנתי?

השירות המשתלם ביותר לעצמאים, שכירים ובעלי חברות להגשת דוח שנתי!

תוגש באופן המקצועי-

ביותר

תמנע הסתבכות מיותרת-

עם רשויות המס

תחסוך תשלומי מס-

ביתר תוך ניצול הטבות מס

תבטיח לכם שקט נפשי-

הגשת דוח שנתי עם רואה חשבון

החבילה שלנו לדוח השנתי

טיפול מקיף ומקצועי-

בהגשת הדוח השנתי

מתן שירות מלא עד-

הגשת הדוח

בקרת הגשה-

בדיקת צירוף-

נספחים דרושים

ייצוג מקצועי מול מס הכנסה-

 לקבלת פרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ

עם רואת חשבון לירון שור

או השאירו פרטים

ואחזור אליכם בהקדם

Thanks! Message sent.

 liron@shorcpa.co.il

טלפון: 09-7684004

טלפון נייד: 052-8878575

פקס: 09-7684004

משרד שור רואי חשבון ממוקם בהרצליה פיתוח ברחוב מדינת היהודים 103 בית אקרשטיין‎

אשמח לסייע לך בהכנת הדוח השנתי והגשתו למס הכנסה.

להגשת הדוח השנתי באופן מקצועי עם ליווי של רואה חשבון פנו אלי

באמצעות הטלפון האישי 0528-878575 או השאירו את פרטיכם באתר ואחזור אליכם בהקדם!

שימו לב – ישנה חשיבות להגשת הדוח השנתי בסיוע של רואה חשבון כך שהגשתו תהיה בהתאם לכללים ולא תגרור עלויות מס שלא לצורך או עבירה על החוק !

לפניכם המדריך המקוצר להגשת דוח שנתי

מדריך דוח שנתי

דוח שנתי מס הכנסה

דוח שנתי למס הכנסה הינו דוח בו מצהיר הנישום לגבי הכנסותיו והכנסות התא המשפחתי בשנת המס החולפת. הדוח כולל הצהרה אודות הכנסות מכל המקורות: הכנסה ממשכורת, הכנסה ממשלח יד או עסק, הכנסות משוק ההון, הכנסות פסיביות, קצבאות ותשלומי ביטוח לאומי ועוד.

?מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה

לפי החוק- כולם (כמעט), עם זאת שר האוצר קבע בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), קבוצות אוכלוסיה אשר פטורות מהגשת דוח שנתי, כך שרוב אוכלוסיית הנישומים בישראל פטורה מהגשת דוח שנתי. למשל בעלי הכנסה ממשכורת בלבד עד סכום שנתי של 628,000 ש"ח (לשנת 2011) פטורים מהגשת דוח שנתי כמו גם בעלי הכנסה משכר דירה למגורים ששולמה עליהם מקדמה בסך 10% מהמחזור לפי סעיף 122  (בתנאי שההכנסה אינה עולה על גובה התקרה) ועוד.

אם כך מי חייב בהגשת דו"ח שנתי? כל מי שהיתה לו הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס, כלומר עצמאיים, אשר יגיש דוח שנתי לעצמאי וכן בעלי שליטה בחברות. בנוסף אינם פטורים מהגשת דוח נישומים שהכנסותיהם (משכר, מדמי שכירות, מריביות וכו'') היו גבוהות מהתקרות הנקובות בתקנות. מס הכנסה דוח שנתי תקנות - כמו כן בתקנות מפורטים נישומים נוספים החייבים בהגשת דוח שנתי.

 

 דוח שנתי מקוון

יחיד המחוייב להגיש דוח שנתי ויש לו הכנסה מעבודה, מעסק או משלח יד מחוייב להגיש דוח שנתי מקוון. דוח מקוון נחשב דוח אשר מולא ושודר דרך האינטרנט או על ידי מייצג המחובר למערכת מייצגים. לאחר שידור הדוח יש להדפיס את הדוח, לחתום עליו ולהגישו במשרדי מס הכנסה. שידור דוח שנתי מתבצע דרך אתר האנטרנט של רשות המסים.

פטורים מהגשת דוח מס הכנסה שנתי מקוון יחידים אשר הגיעו לגיל פרישה או אם לאחד מבני הזוג אין הכנסה משכר או עסק, העולה על 78,670 ש"ח ו/או הכנסת שני בני הזוג אינה עולה על 157,330 ש"ח.

למרות האמור לעיל בעלי שליטה ומבקשי מענק הכנסה שלילי, מחוייבים להגיש דוח מקוון.

 

תקופת הדווח

תקופת הדווח הינה שנה קלנדרית החל מה-1 לינואר ועד ה- 31 בדצמבר של אותה שנה. נישום שפתח את עסקו במהלך השנה יהיה מחוייב בהגשת דוח בגין אותה שנה, גם אם פתח את עסקו בסוף השנה (למשל בחודש דצמבר) וגם אם טרם היתה לו כל הכנסה. כלומר דוח שנתי 2010 כולל את התקופה שמהראשון לינואר 2010 ועד ה – 31 לדצמבר 2010, דוח שנתי 2011 כולל את כל התקופה שמה – 1 לינואר 2011 ועד ל – 31 לדצמבר 2011 ודוח שנתי 2012 כולל את כל התקופה שמה – 1 לינואר 2012 ועד ל – 31 בדצמבר 2012. נדגיש בשנית כי גם מי שפתח את עסקו בסוף שנת 2012 עדיין מחויב להגיש דוח שנתי בגין שנתי 2012.

 

דוחות שיש להגיש עם הדוח השנתי

את הדוח השנתי יש להגיש על גבי טופס 1301, נישום שחייב בהגשת דוח מקוון ימלא את הטופס באנטרנט, עם זאת יש להגיש דוחות נוספים ונספחים רלוונטים לפי סוג ההכנסות שהיו לנישום בשנת המס.

נספח א''- דוח רווח והפסד מעסק או משלח יד, יוגש על גבי טופס 1320 או על גבי טופס אחר במתכונת זהה.

נספח ב''- יוגש אם היתה הכנסה מרכוש על גבי טופס 1321.

נספח ג''- יוגש אם היתה הכנסה ממכירת ניירות ערך סחירים על גבי טופס 1322, 1325 או 1326.

נספח ד''- יוגש אם היתה הכנסה מחו"ל שבגינה נדרש זיכוי בשל מס ששולם בחו"ל או קיזוז הפסדים מחו"ל, על גבי טופס 1324.

טופס 6111- זהו נספח לדוח השנתי ובו מפורטים פרטי הדוחות הכספיים: דוח רווח והפסד, מאזן ודוח התאמה למס.  מי שחייב בהגשת דוח מקוון יגיש טופס זה באופן מקוון גם כן.

 

מסמכים שיש להגיש עם הדוח השנתי

לדוח השנתי ולנספחים יש לצרף מסמכים נוספים לפי העניין, לפניכם רשימה חלקית:

דוח רווח והפסד או נספח א''.

דוח 6111.

טופס 106 לעובד שכיר או מקבל קצבה.

פריסת פיצויים.

פירוט הכנסות נוספות  למשל: שכר דירה, ריבית, דיבידנד, שכר סופרים, עסקת אקראי ועוד.

מאזן ורווח והפסד למנהלים מערכת חשבונות כפולה.

אישורי ניכוי מס במקור מבנקים ובתי השקעה.

טופס פחת.

ניכויים במקור שנוכו.

אישורים מקוריים על תשלומים לקופות גמל, קרן השתלמות וחברות ביטוח אודות הפרשה במעמד עצמאי.

נספח רווח הון.

ועוד....

 מילוי דוח שנתי

בדוח השנתי, טופס 1301 מספר חלקים, נפרט בגין כל חלק בקצרה:

א.      פרטים כללים.

ב.      פרטים אישיים.

ג.       הכנסות מיגיעה אישית בשיעורי מס רגילים.

ד.      הכנסות מרכוש בשיעורי מס רגילים.

ה.      הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים.

ו.        מוסד כספי.

ז.       נתונים נוספים.

ח.      הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין.

ט.      הכנסות חו"ל.

י.        הכנסות /רווחים פטורים ובלתי חייבים במס.

יא.     פרטים נוספים ויתרות להעברה.

יב.     ניכויים אישיים.

יג.      נקודות זיכוי ממס.

יד.     זיכויים אחרים מהמס.

טו.     מחזור למקדמות, ניכויים במקור, מס שבח וחשבון בנק.

 

חלק א''- פרטים כללים

בחלק זה יש לסמן X  במקומות המתאימים, בחלק מפורטות שאלות שונות ופרטים כלליים וכן פרטים שונים כגון קיום נכס בחו"ל והכנסות מחו"ל,הצהרה בגין עוור או נכה,הצהרה על חנ"ז, הצהרה על פעולה שהיא תכנון מס חייב בדווח, הצהרה על נאמנות, הצהרה על שליטה בחבר בני אדם ועוד.

 

חלק ב''- פרטים אישיים

בחלק זה יש למלא פרטים אישיים שונים, בין היתר: מצב משפחתי, שם ופרטי בן הזוג, כתובות, מספרי טלפון, פירוט העיסוקים וכתובות העסק, פרטי חשבון הבנק והצהרת מגיש הדוח ופרטי המסייע.

 

חלק ג''- הכנסות מיגיעה אישית בשיעורי מס רגילים

בחלק זה יש לפרט בסעיף הרלוונטי הכנסות שונות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים לפני הניכויים ולאחר הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי פקודת מס הכנסה. יש להקפיד להכניס את ההכנסה לפי סיווגה הנכון וכן לוודא כי מצורף לדו"ח הנספח הרלוונטי (נספח א''/ נספח ב''/ נספח ד'') לפי הצורך או אישור על נכונותה מהגורם המשלם, לדוגמא: טופס 106, אישור מביטוח לאומי וכו''.

סוגי ההכנסות מיגיעה אישית:

הכנסה מעסק או משלח יד (יש לצרף פרוט על גבי נספח א'' לכל עסק בנפרד) בין אם נוצר בישראל או בחו"ל.

תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי (מילואים, אבטלה, דמי הריון ועוד).

הכנסה ממשכורת או משכר עבודה, הכנסה מעבודה במשמרות.

קצבאות וסכום החייב במס של מענקי פרישה, השכרת נכס ששימש בעסק מעל 10 שנים.

פירוט הכנסות נוספות.

חלק ד''- הכנסות מרכוש בשיעורי מס רגילים

בחלק זה יש לפרש הכנסות מרכוש, שיעור המס על הכנסות מרכוש בפרט, והכנסות פסיביות ככלל, מתחיל בדרך כלל מ-30%. יוצאי דופן הם נישומים מעל גיל 60 אשר הכנסותיהם מרכוש תחוייבנה בשיעורי המס החלים על הכנסות מיגיעה אישית. יש להקפיד לצרף נספחים ופירוטים רלוונטים לכל סעיף.

ההכנסות אותן יש להכליל:

הכנסה מנכס בית ומחברת בית- הכנסות מדמי שכירות, הכנסות משכירות מוגנת ודמי מפתח. יש לשים לב כי יש לכלול אך ורק הכנסות בשיעורי מס רגילים. במידה והינך משלם מס ע"פ שיעור מיוחד או ההכנסה הינה פטורה אין לציינה בסעיף זה.

הכנסה כנישום בחברה משפחתית שאינה מיגיעה אישית.

הכנסות נוספות שאינן מיגיעה אישית, כמו: הכנסה מרכוש אחר, הכנסה מהשכרת ציוד ועוד.

 

חלק ה''- הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים

בחלק זה יש לפרט הכנסות אשר חל עליהן שיעורי מס מיוחדים אשר קבועים בחוק. יש לרשום את כל ההכנסות ללא ניכויים וללא מס שנוכה במקור.

סוגי ההכנסות המיוחדות:

הכנסה ממכירת פטנט או הכנסה לאחר הפטירה.

הכנסות מדיבידנד, מריבית על ניירות ערך הכנסות מריבית על פקדונות והכנסות נוספות- הכנסות אלו מתקבלות בדרך כלל ממוסדות פיננסיים, בנקים וקופות גמל, המוסדות מסווגים את ההכנסה לפי סוגה ולפי שיעור המס שחל עליה. יש לצרף את האישורים השנתיים על גובה ההכנסות ולסווג את ההכנסות בסעיף הרלוונטי לפי הסוג.  יש לצרף נספח ג'' לפי הצורך.

הכנסה משכר דירה למגורים ששולם עליה מס של 10%.

הכנסה משכר דירה מחו"ל לפי סעיף 122א ששולם עליה מס בשיעור 15%.

הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים ששולם עליה מס בשיעור 25%.

הכנסות אחרות.

 

חלק ו''- מוסד כספי

במידה והנך מוגדר כמוסד כספי לפי חוק מע"מ יש לציין את הרווח בסעיף זה.

 

חלק ז''- נתונים נוספים

יש לציין נתונים נוספים ככל שרלוונטים: הכנסה פטורה לפי סעיף 9(5)- פטור נכה, הפסדים שקוזזו מעסק ומשלח יד, הפסד או פטור לפי סעיף 9(5) שקוזז מהמשכורת וסך המחזור מעסק או משלח יד.

 

חלק ח''- הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין

במידה והיה רווח הון, שבח מקרקעין או רווח מניירות ערך סחירים יש למלא בחלק זה את סכום המכירות ולצרף נספחים רלוונטים.

חלק ט''- הכנסות חו"ל

יש לציין את סך הכל ההכנסות חו"ל שנבעו וכן לצרף נספח ד''. בנוסף יש לכלול הכנסות מחו"ל בסעיפים השונים המתאימים בדו"ח השנתי.

חלק י''- הכנסות /רווחים פטורים ובלתי חייבים במס

בחלק זה יש לפרט במקום המתאים את סכומי ההכנסות ובתקבולים הפטורים ממס.

סוגי תקבולים והכנסות פטורים:

הכנסה של נכה ושל עוור- אשר נובעת מיגיעה אישית פטורה עד תקרה הקבועה בחוק.

קצבאות פטורות ממס- כגון: קצבאות ילדים, קצבאות נכות, קצבאות שאירים ועוד.

הכנסות פטורות משכר דירה- הכנסות משכר דירה למגורים אשר הינן פטורות לפי חוק מס הכנסה עד התקרה המתואמת, 4,980 ש"ח לחודש לשנת 2013.

הכנסות פטורות ממקורות אחרים- למשל ריבית והפרשי הצמדה פטורים, מתנות, ירושות או פרסים פטורים,דמי מזונות, תקבולים בשל רדיפת הנאצים, מענק פרישה מהעבודה, רווח ממכירת דירה שפטור משבח ועוד.

 

חלק יא''- פרטים נוספים ויתרות להעברה

יש למלא את הפרטים הבאים ויתרות להעברה ככל שרלוונטי בעסק העיקרי, כלומר בעסק שמניב את רב הכנסתך:

ערך המלאי בעסק העיקרי לסוף השנה

סך הרווח הגולמי בעסק העיקרי

הפסד עסקי שקוזז מהכנסות השנה

הפסדים מעסק ומשלח יד

הפסדים מנכס בית

הפסדי הון שלא קוזזו

הפסדי הון מני"ע שנוצרו עד ה- 31.12.05

הפסד חו"ל להעברה

חלק יב''- ניכויים אישיים

ניכויים אישיים הינם סכומים אשר מופחתים מההכנסה כך שסך ההכנסה עליה יש לשלם מס יורדת. ניכויים אישיים רובם נובעים מסכומים ששולמו לקופות גמל וקרנות השתלמות הן על ידי המעביד (אצל שכיר) והן באופן עצמאי.

ניכויים שבגינם שילם המעביד יש למלא במקומות המתאימים לפי טופס 106- ניתן לדעת לפי המספור שמופיע בטופס 106 המצביע על מספר השדה הנכון, כמו כן יש לצרף את טופס 106.

ניכויים אשר שולמו באופן עצמאי יש למלא לפי סוג התשלום ולצרף את האישור השנתי של הקופה.

סוגי ניכויים:

ביטוח אובדן כושר עבודה ששולם במעמד עצמאי

ביטוח אובדן כושר עבודה ששולם במעמד שכיר

קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לשכירים ששולמה על ידי המעביד

תשלום לקופת גמל במעמד עצמאי

דמי ביטוח לאומי ששילם עצמאי

סעיפים נוספים: ניכוי בגין השתתפות במימון מחקר מדעי, השקעה בחיפושי נפט, השקעה בסרטים ועוד.

הכנסה מבוטחת- הסכום בגינו הפריש המעביד הפרשות סוציאליות.

הפקדות המעביד לקופות גמל.

 

חלק יג''- נקודות זיכוי ממס

בחלק זה יש לסמן במקומות המתאימים ולמלא את הפרטים המתאימים על מנת לקבל את נקודות הזיכוי ממס המגיעות על פי חוק. בכל מקרה לפני סימון נקודות זיכוי בגין בן/בת זוג מומלץ להוועץ עם רואה חשבון על מנת להבין את משמעות הסעיף וזאת כדי למנוע טעויות.

להגשת דוח שנתי באופן מקצועי ותוך ניצול הטבות המס להן אתם זכאים, באמצעות משרד שור רואי חשבון, פנו אלי לטלפון הישיר 0528-878575 או השאירו את הפרטים שלכם באתר ואני אחזור אליכם.

מצבים לדוגמא בהם ניתנות נקודות זיכוי:

תושב ישראל

נקודות זיכוי בגין בן/בת זוג במצבים שונים (חישוב נפרד, הגעה לגיל פרישה, עוור/נכה)

תשלום דמי מזונות

נקודות זיכוי בגין ילדים במצבים שונים (הורה יחיד, ילדים בחזקתי ועוד)

משפחה חד הורית

ילדים נטולי יכולת

עולה חדש

תושב חוזר

חייל משוחרר

סיום תואר אקדמי

חלק יד''- זיכויים אחרים מהמס

זיכויים מהמס הינם סכומים שמקטינים את חבות המס כלומר לאחר חישוב המס המגיע הם מופחתים מהיתרה לתשלום.  יש להקפיד ולהזין את הזיכויים באופן נכון ומדוייק שכן יש להם השפעה ישירה על תשלום המס וטעות בהזנה עשוייה לגרום לחבות מס גדולה יותר ללא כל סיבה.

בין הזיכויים שקיימים:

תשלומים לביטוח חיים או ביטוח חיים לשאירים.

תשלומים לקצבה כעמית שכיר או כעמית עצמאי.

תשלומים להחזקת בן משפחה במוסד.

תרומות למוסדות שהוכרו על ידי רשות המיסים.

הוצאות להנצחת זכרו מי שנספה במערכה.

הכנסה משכר, עסק או משלח יד שהופקה באילת על ידי תושב אילת.

 

חלק טו''- מחזור למקדמות, ניכויים במקור, מס שבח וחשבון בנק

בחלק זה יש למלא את הפרטים הבאים ולצרף אסמכתאות מתאימות:

סך המחזור מעסק או משלח יד.

מס שנוכה במקור משכר ומקצבאות.

מס שנוכה במקור מהכנסות אחרות.

ניכוי במקור מריבית.

סך הכל מס שבח ששולם.

מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו בחברה משפחתית, חברת בית ושותפות.

 נספח א'' לדוח השנתי- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד

נישום אשר לו הכנסה מעסק או משלח יד חייב לצרף דו"ח רווח והפסד לעסקו בו יפורטו ההכנסותיו מעסק וכל הוצאותיו השונות מהעסק תוצאת דוח רווח והפסד היא ההכנסה החייבת אשר תועבר לדוח השנתי כהכנסה מעסק או משלח יד. חלק מההוצאות יש לתאם לפי התקנות, לדוגמא: הוצאות רכב, הוצאות טלפון, הוצאות טלפון נייד ועוד. דוח רווח והפסד מוגש על גבי נספח א''. מומלץ להעזר ברואה חשבון לעריכת דוח רווח והפסד וזאת על מנת לוודא כי כל ההוצאות העסקיות הוכנסו לדוח וכן שהוצאות מעורבות והוצאות שיש לתאם , תואמו כיאות.

פנו אלי לקבלת ייעוץ והגשת דוח שנתי באופן נכון על ידי רואה חשבון ! התקשרו לטלפון הישיר 0528-878575.

 

נספח ב'' לדוח השנתי- הכנסות אחרות: מנכס בית/ מדמי מפתח/ מרכוש אחר

הנספח הינו רלוונטי לנישומים להם הכנסה מנכס בית או מדמי מפתח אשר ממוסים בשיעורי מס רגילים, הכנסה מרכוש אחר, הכנסות אחרות והכנסות מהשכרת נכס ששימש בעסק. הנספח אינו רלוונטי להכנסות מעסק, משלח יד, ממשכורת ומרכוש או מעסקאות אקראי בעלות אופי מסחרי.

 נספח ג'' לדוח השנתי- דיווח רווח הון במכירת ניירות ערך נסחרים

יש לצרף נספח ג'' לדוח השנתי במידה ויש רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה. את הנספח יש למלא בהתאם לאישורי הבנק או בית ההשקעות השנתיים- טופס 867. יש להעביר נתונים סופיים מהנספח לדוח השנתי טופס 1301.

נספח ד'' לדוח השנתי- הכנסות מחו"ל

במידה ויש לך הכנסות מחו"ל עלייך לצרף את נספח ד'' לדוח. יש למלא את ההכנסות בנספח לפי סוגים (סלים) וזאת על פי אישור שניתן על ידי רשות המס במדינת החוץ. בנוסף יש להכניס את הכנסות חו"ל במקומות המתאימים לפי הסוג בדוח השנתי. על הכנסות בחו"ל שמוסו יינתן זיכוי בארץ בהתאם לכללי הפקודה.

מועד הגשת הדוח השנתי

מועד הגשת הדוח השנתי לנישום שאינו מנהל הנהלת חשבונות כפולה וכן עבור שכירים, הינו ה-30 באפריל של כל שנה עוקבת. נישום אשר מחוייב בהגשת דוח שנתי מקוון יכול להגיש עד ה-31 למאי של כל שנה עוקבת. במידה ויש נסיבות מיוחדות רשאי פקיד השומה לתת אורכות מיוחדות להגשה מאוחרת יותר. כמו כן נישום אשר מיוצג על ידי רואה חשבון יתכן תנתן לו אורכה מיוחדת במסגרת שיוכו למייצג.

כך, הגשת דוח מס הכנסה בגין שנת 2011 צריכה הייתה להתבצע עד 30 לאפריל 2012, כלומר מועד הגשת דוח שנתי 2011 כבר חלף, במידה וטרם הגשתם את הדוח השנתי בגין שנת 2011, פנו אלי לקבלת ייעוץ בגין הגשת דוחות שנתיים לשנים קודמות בטלפון 0528-878575.

מועד הגשת דוח שנתי למס הכנסה 2012, הנו עד חודש אפריל 2013 או כמפורט לעיל במידה ואתם זכאים להערכה או מדווחים באמצעות רואה חשבון.

להגשת דוח שנתי בליווי משרד שור רואי חשבון השאירו את פרטיכם באתר ואחזור אליכם בהקדם האפשרי.

 

 איחור בהגשת הדוח השנתי

איחור במועד להגשת הדוח השנתי למס הכנסה גורר קנסות כבדים. בנוסף נגד נישום המאחר בהגשת דוח ניתן להגיש כתב אישום בבית משפט שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי חוק. יתרה מזאת רשאי פקיד השומה לבצע שומה על פי מיטב השפיטה ולקבוע לנישום את הכנסותיו לפי שיקול דעתו, דבר שעשוי לגרום לתשלום מס מופרז.

 

עלות דוח שנתי

בשור רואי חשבון אנו מציעים חבילה משתלמת במיוחד להגשת דוח שנתי לעצמאים, בעלי חברות וכן לשכירים אשר נדרשים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. עלות הכנת הדוח משתנה בהתאם לגודל העסק והמורכבות של הדוח השנתי כאשר אנו מסייעים ככל הניתן למי שפעילותם פשוטה. פנו אלינו באמצעות הטלפון במשרד 09-7684004 או השאירו את הפרטים שלכם באתר ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

אם הנכם נדרשים בהגשת דוח שנתי, פנו אלי לטלפון הישיר 0528-878575,

להגשת דוח שנתי בצורה מקצועית וכנדרש על ידי מס הכנסה.

 

אין באמור במאמר ובאתר זה משום ייעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש, עושה זאת

על אחריותו בלבד. מומלץ להסתייע ברואה חשבון לשם הגשת דוח שנתי

שור רואי חשבון

דוח שנתי מדריך
מס הכנסה
דוח שנתי מכוון
תקופת הדוח
דוחות להגיש
מסמכים להגיש
מילוי דוח
חלק א׳
חלק ב׳
חלק ג׳
לק ד׳
חל ה׳
חלק ו׳
חלק ז
חלק ח׳
חלק י׳
חלק יא
חלק יב
חלק יג
חלק יד
חלק טו
נספח א
נספח ב
נספח ג
נספח ד
מועד
איחור
עלות
bottom of page