top of page

תביעות חוב עובדים בהליכי פירוק או חדלות פירעון

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

שירות משרד שור רואי חשבון לתביעות חוב עובדים, עורכי דין בתחום דיני עבודה ולבעלי תפקיד בפירוק חברה והליכי חדלות פירעון

בעת פירוק חברה או כניסתה להליכים אחרים של חדלות פירעון, בדרך כלל חייבת החברה כספים לעובדיה. על מנת לקבל את הכספים שהחברה חבה לעובדיה עליהם להגיש תביעת חוב למפרק החברה או לבעל התפקיד שמונה על ידי בית המשפט.

העובדים זכאים לשני רבדים של הגנה על זכויותיהם, האחד הנו מעמד של דין קדימה, כלומר החוב שהחברה חייבת לעובד בגין שכר עבודה ופיצויים ישולם לפני החוב לנושים רגילים עד לגובה מסוים כפי שנקבע בחוק ומתעדכן מדי  שנה, הרובד השני הנו ביטוח העובד במסגרת ביטוח לאומי, כאשר העובד מבוטח הן בגין שכרו והן בגין סכומים שלא הופרשו לקופות העובד על ידי המעסיק. במידה והחברה נקלעת להליך חדלות פירעון במסגרתו מאושר הסדר נושים והחברה אינה מתפרקת העובדים יקבלו מבעל התפקיד סכום שבדרך כלל לא יפחת מהסכום אותו היו מקבלים מביטוח לאומי בפירוק.

על מנת לקבל את הכספים להם העובדים זכאים קיימת חשיבות רבה להגיש תביעת חוב מסודרת הכוללת את כל רכיבי החוב להם זכאי העובד.

משרדי מלווה הן בעלי תפקיד המתמנים על ידי בית משפט והן עורכי דין בתחום דיני העבודה בכל ההליך של הגשת תביעת חוב עובדים ומיצוי זכויותיהם, ומוודא כי כלל הסכומים להם העובדים זכאים נתבעו תוך ביצוע בדיקה של חשבות השכר בחברה חדלת הפירעון.

השירות שמשרדי מספק לעורכי דין עובדים ולוועדי עובדים:

- בדיקה של הסכומים להם זכאי העובד בהתבסס על מערכות השכר בחברה

- סיוע לעורך הדין בבחינה של חובות שלא חושבו על ידי החברה ואשר העובד זכאי להם בהתאם לחוזה עבודה או מסיבות אחרות

- מילוי טופס תביעת החוב 5305 לביטוח לאומי

- סיוע בקבלת אישורים נדרשים מרשויות המס וביצוע תיאומי מס

השירות שמשרדי מספק למפרקים ולבעלי תפקיד:

- גיבוי מערכות השכר של העובדים או עבודה מול לשכת השירות

- קליטת תביעת חוב העובדים

- ניהול קובץ תביעות חוב העובדים והכרעות בתביעות חוב העובדים

- סיוע לבעל התפקיד בהכרעה בתביעות חוב העובדים תוך ביצוע חישובים לזכאות העובד לפי חוק

- מילוי טופס לביטוח לאומי לחתימת המפרק

- כתיבת הכרעה בתביעת חוב העובד במקרה של הליך חדלות פירעון שלא הסתיים בפירוק

- הפקת דוחות 161 לעובדים

- הפקת טפסי 106

- הפקת מכתבי פיטורים ושחרור קופות

- הפקת טופס 126

- דיווחים חודשיים

- שירותי חשבות שכר ודיווחים שוטפים כולל הכנה לשכר והפקת תלושים

הנני בעלת ניסיון עם רוב מערכות השכר בשוק. משרדי מספק באופן שוטף שירותי חשבות שכר למאות עובדים. כמו כן משרדי משמש חשב שכר לתיקי חדלות פירעון ביניהם תיקים של אלפי עובדים.

השירות בתחום של עובדים בחדלות פירעון ניתן באופן ישיר על ידי רואת חשבון לירון שור, חברת וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי, לקריאה נוספת על רואת חשבון לירון שור לחצו על הקישור.

חשוב לציין:

שירותי חדלות פירעון במשרדי ניתנים לאחר בחינה של התיק והדישות של עורך הדין / בעל התפקיד ותלויים ביכולתי לטפל בתיק בעת הפנייה. לא כל הבקשות לשיתוף פעולה עם משרדי תענינה בחיוב.

לפרטים פנו אלי בטלפון 052-8878575

שור רואי חשבון

bottom of page