top of page

הנהלת חשבונות

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

משרדנו מספק שירות ומענה כולל לניהול חשבונות ושירותי חשבות לעסקים וחברות. ברמה הבסיסית מעניק המשרד שירותי הנהלת חשבונות בשיטה החד צידית- לעצמאים ולשותפויות וכן שירותי הנהלת חשבונות כפולה, הנקראת גם הנהלת חשבונות דו צידית, לחברות ומלכ"רים. לצד הנהלת החשבונות ניתנים שירותי חשבות ושכר לרבות הפקת תלושי משכורות לעובדים.

 

בנוסף להנהלת החשבונות מבצע משרדנו את כל הדיווחים השוטפים לרשויות כך שהעוסק או החברה אינם נדרשים להתמודד מול הרשויות בעצמם אלא הכל נעשה דרך משרדנו  על ידי רואה חשבון הבקיא בנושאי עבודה מול רשויות המס.

 

לצד הנהלת החשבונות, לעסקים וארגונים הזקוקים לכך, מציע משרדנו שירותי חשבות הכוללים מענה כולל ומקיף לעסק בתחומים שונים. השירותים כוללים דוחות פנימיים אודות עלויות תפעול, דוחות רווח והפסד, ניהול מערך השכר ומתן ייעוץ מקצועי בתחום ניהול יעיל.

 

שירותי הנהלת החשבונות והחשבות החודשיים כוללים, בין היתר:

 

- הנהלת חשבונות שוטפת- קליטת הכנסות, הוצאות, ניהול בנקים, קופות ועוד

- שירותי חשבות שכר- הפקת תלושי שכר, דוחות עובדים וניהול נושא השכר וזכויות העובדים 

- דווחים שוטפים לרשויות השונות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי 

- מעקב שוטף על התשלומים לספקים השונים לרבות קופות גמל (לחברות 

- הפקת דוחות ניהוליים ותפעוליים שוטפים במהלך השנה לייעול ניהול העסק 

 

הוראות ניהול ספרים מגדירות לכל עוסק באשר הוא לפי סוג עסקו כיצד עליו לנהל את חשבונותיו, אילו מסמכים עליו להפיק וכן אילו סוגי ספרים עליו לנהל על פי חוק. ביצוע ההוראות באופן מדוייק חשוב מאוד לשם שמירה על ניהול תקין של העסק. חוסר ידיעה אינו פותר מביצוע ניהול החשבונות לפי החוק.

 

עסקים רבים אינם מודעים לסוגי הספרים אשר עליהם לנהל וכן לסוג הנהלת החשבונות שבה הם מחוייבים. ההוראות מתחשבות באופי העסק: יצרן, סיטונאי, קמעונאי, נותן שירותים וכדומה. וכן במחזור העסק ובמספר המועסקים בו. לכל סוג עסק עם פעילות בעלת מחזור מסויים ישנן הוראות שונות להנהלת החשבונות.

 

ניהול חשבונות בצורה שאינה תקינה חושפת את העסק לסיכון של פסילת ספרים בשל אי עמידה תקינה בהוראות ניהול ספרים.

 

זוהי החשיבות בביצוע הנהלת חשבונות על ידי משרד מקצועי המכיר ויודע את דרישות החוק וכן את דרישות רשויות המס השונות, במשרדנו העבודה נעשית ומפוקחת על ידי רואה חשבון בעל ניסיון בתחום ניהול חשבונות.

 

שור רואי חשבון

bottom of page