top of page

הצהרת הון

קיבלת דרישה להגשת הצהרת הון?

 liron@shorcpa.co.il

טלפון: 09-7684004

טלפון נייד: 052-8878575

פקס: 09-7684004

 לקבלת פרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ

עם רואת חשבון לירון שור

או השאירו פרטים

ואחזור אליכם בהקדם

Thanks! Message sent.

משרד שור רואי חשבון ממוקם בהרצליה פיתוח ברחוב מדינת היהודים 103 בית אקרשטיין‎

-טיפול מקיף ומקצועי בעט הצהרת הון.

-מעבר ומילוי כל פרטי ההצהרה.

-מתן שירות מלא עד הגשת ההצהרה.

-בדיקה ומילוי כל המסמכים הנידרשם.

-יצוג מקצועי מול מס הכנסה.

החבילה שלנו להצהרת הון

-תוגש באופן המקצועי ביותר.

-תמנע הסתבכות מיותרת עם רשויות המס.

-תסייע לכם בעתיד בעת השוואת הון.

-תבטיח לכם שקט נפשי.

הגשת הצהרת הון

הצהרת הון

בשור רואי חשבון

אשמח לסייע לך במילוי טופס הצהרת ההון, והגשתו למס הכנסה.

פנו אלי לטלפון הישיר 0528-878575 או השאירו את הפרטים שלכם באתר ותגישו את הצהרת ההון בליווי רואה חשבון.

שימו לב – ישנה חשיבות להגשת הצהרת הון תוך הסתייעות ברואה חשבון, הצהרת הון אשר מוגשת באופן שגוי ועל ידי גורם לא מקצועי עשויה לגרור עלויות מס מיותרות בעתיד !

לפניכם המדריך המקוצר להצהרת הון

מדריך הצהרת הון

? מהי הצהרת הון

הצהרת הון הינה הצהרה על סך הנכסים וההתחיבויות של נישום ליום מסויים. בהצהרת ההון יש להצהיר על כל הנכסים של הנישום ושל בן זוגו (במידה ובני הזוג נשואים וחיים ביחד) וכן על נכסיהם של כל ילדיהם הקטינים (מתחת לגיל 18). בהצהרת ההון חובה להצהיר על כל הנכסים וההתחייבויות לרבות נכסים בחו"ל. פקיד שומה רשאי לדרוש הגשת הצהרת הון מכל אזרח ישראלי, אם כי בדרך כלל ידרוש הצהרה לגבי נישומים אשר חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, כלומר : עצמאיים, בעלי מניות מהותיים בחברות, שכירים בעלי הכנסות גבוהות ועוד.

הצהרת הון הינה דרכו של מס הכנסה לבדוק האם המוצהר בדיווח השנתי אודות ההכנסות למס הכנסה הינו נכון והגיוני לאור גובה הנכסים. מס הכנסה מחפש הפרשי הון בלתי מוסברים בדוח הצהרת ההון של הנישום, עליהם נדון בהמשך, כלומר מנסה לראות האם הגידול בנכסים נטו מתיישב עם ההכנסה המוצהרת ורמת ההוצאות הסבירה למחייה של הנישום.

בנוסף פקיד השומה מסתייע בהצהרת ההון שהוגשה על ידי היחיד על מנת לבחון הצהרות של צדדים שלישיים לדוגמה, או הכנסות שאמורות להיות ליחיד בהתאם להצהרתו על נכסיו, לדוגמה בדיקה כי היחיד דיווח על הכנסות משכר דירה.

הצהרת הון ראשונה

עוסק חדש, אשר פותח את עסקו לראשונה יקבל על פי רב דרישה להגשת הצהרת הון לתום השנה בה פתח את עסקו. הצהרת הון הינה תמיד לתום שנת המס כלומר ליום  .31.12 , לפי החוק לנישום ישנם 120 ימים להכנת הצהרת ההון, איחור בהגשת הצהרת ההון גורר קנסות. הצהרת הון ראשונה יש לערוך בקפדנות וזאת מהסיבה שכל הצהרה תושווה תמיד לקודמתה ולכן שכחה של הכללת נכסים עשוייה לגרום להפרשי הון בלתי מוסברים שנגרמו מטעויות ועשוייה לגרום לפתיחת שומות ודרישה לתשלום מס נוסף בלי כל צדק. אי לכך יש להקפיד להכליל את כל הנכסים המצויים בארץ ובחו"ל מכל הסוגים: מזומנים, חשבונות בנק, דירות, קופות גמל ועוד.

מילוי הצהרת הון

רבים שואלים איך למלא הצהרת הון, העצה הטובה ביותר הינה: היעזרו באיש מקצוע. רואה חשבון יוכל לספק לכם רשימה של נכסים והתחייבויות אפשריים שייתכן ושכחתם, מעין "צ''קינג ליסט" של מסמכים להצהרת הון, ובנוסף יוכל לאתר הפרשי הון שייתכן ונבעו מטעות או אי הכללה של נכס מסויים בהצהרה. בנוסף במילוי הצהרת הון שניה ומעלה ייבצע רואה החשבון השוואת הון וייסע לכם לזהות ולמפות את ההפרשים שייתכן וייוצרו. בכל מקרה, ניתן להיעזר במדריך שלנו על מנת לבדוק האם שכחתם נכס כלשהו בהצהרת ההון.

טופס הצהרת הון

בעת שליחת הדרישה להצהרת הון יישלח לביתכם טופס הצהרת הון, יש להגיש את הצהרת ההון על טופס זה, ניתן להוסיף מסמכים רלוונטיים להצהרה.

: טופס הצהרת הון מחולק למספר חלקים

: חלק א''- הון מושקע בעסקים

רכוש והתחייבויות בעסק בו לא נערך מאזן- רכוש קבוע, רכוש שוטף, קופה ובנקים והתחייבויות.

רכוש והתחייבויות בעסקים בהם נערך מאזן- השקעות בעסק פרטי, השקעות בשותפויות ובחברות.

חלק ב''- רכוש והתחייבות פרטיים- מקרקעין, שיפוצים, חייבים, מזומנים וחשבונות בנק, תכניות חסכון וביטוחים, כלי רכב, התחייבויות וזכאים.

חלק ג''- השקעות בניירות ערך ומטבע חוץ. יש לבחור האם מציגים בערך שוק או בעלות. הצהרה לגבי בעלות על כספות.  הצהרה לגבי נאמן/אפוטרופוס/ מיופה כח.

הנחיות כלליות למילוי טופס הצהרת הון :

יש לציין את הנכסים לפי עלותם ולא לפי שווים, כלומר הסכום בו עלו הנכסים בפועל. אם היו עלויות נלוות אשר התווספו לרכישת הנכס, למשל : תיווך, שכ"ט עו"ד, השבחות שונות. יש להוסיף העלויות לערך הנכס.

נכס שהתקבל במתנה או בירושה יש לרשום בעלות 1 ש"ח.

ניתן לצרף גליונות נוספים אם המקום בטופס הצהרת ההון אינו מספיק.

חשוב- יש לצרף לכל סעיף בהצהרה, נכס או התחייבות, אסמכתא המעידה על קיומו. יש לצרף מסמכי מקור או מסמכים מצולמים אם אושרו בחתימת המייצג או פקיד השומה.

הנחיות פרטניות למילוי טופס הצהרת הון

הצהרת הון חלק א''- הון מושקע בעסקים

בחלק זה יש לפרט את כל ההון המושקע בעסקים: עסק, שותפות וחברה.

רכוש והתחיבויות בעסק בו לא נערך מאזן

רכוש קבוע-

שורות 1-3: מגרשים, בניינים ושיפורים במבנים. יש לרשום את כל נכסי המקרקעין המשמשים את העסק וכן את השיפורים אשר הושקעו בשיפוצים. יש לציין גוש חלקה ותאריך רכישה. הנכסים יירשמו בסכומי עלות כולל הוצאות שנזקפו לערכי הנכס.

שורה 4: מטעים ושטחי חקלאות. יש לציין את הסכום שהושקע בנכסים ולצרף נספחים אודות הרכב ומועד השקעות.

שורה 5: נכס בדמי מפתח.

שורה 6: מכונות וציוד בעסק: יש לציין במחיר עלות.

שורה 7: זכות מוחזקת או מוניטין. במידה ונרכש מוניטין עסק או זכות אחרת אשר נקנתה, למשל: פטנט, זיכיון וכו

שורה 8: תשלומים על חשבון רכישת נכס קבוע- ציון תשלומים ששולמו על חשבון נכס שעדיין לא עבר לבעלות העסק.

שורה 9: רכב ורכוש כבד. יש לפרט מועד רכישה, דגם, שנת ייצור ומספר רישוי.

הערה כללית- מומלץ לצרף טופס פחת שהוגש עבור העסק.

רכוש שוטף-

שורות 12-14: מלאי מוצרים, מלאי חומרי גלם, עבודות בביצוע. יש לציין את ערך המלאי ליום ההצהרה ובנוסף לציין האם ערך המלאי מבוסס על ספירה או הערכה. לגבי עבודות בביצוע יש לציין את סכום ההשקעה ליום ההצהרה ולפרט את אופן החישוב, מרכיבי הסכום ועל ידי מי הוערך הסכום המצויין.

שורה 15: שטרות והמחאות מעותדות- ירשמו בסכומן המלא.

שורה 16: חייבים ולקוחות. יש לצרף רשימה ובה מפורטים כל החייבים ולקוחות העסק ליום ההצהרה אל מול סכום החוב, אין לקזז יתרות זכות של לקוחות אלא לרשומן בחלק השייך להתחייבויות. עסק אשר מדווח על בסיס מצטבר יש לכלול את הריבית הצבורה.

שורה 17: רכוש שוטף אחר אשר לא צויין בשורות הקודמות כולל החזר מע"מ שטרם התקבל ליום ההצהרה.

קופה ובנקים-

שורות 19-21: פירוט כל חשבונות הבנק של העסק כולל פקדונות, וחסכונות. חשבונות במט"ח יש לציין בנפרד עם פירוט סוג המטבע סכום במט"ח ושווי בש"ח.

שורה 22: מזומנים והמחאות בקופה שהיו בקופת העסק למועד הצהרת ההון.

 

התחייבויות-

שורות 25-30: ספקים וזכאים, שטרות לפרעון והלוואות. יש לפרט את כל סוגי ההתחייבויות של העסק ולצרף לכל סוג רשימה מפורטת לגבי כל זכאי, תוך ציון שם הזכאי, סכום ההלואה/חוב ומועד הפרעון.

סיכום-

יש לסכם את הסכומים לפי המפורט בהצהרת ההון. במידה והעסק הינו שותפות יש לציין את אחוז ההחזקה בעסק וכן את שיעור ההשקעה בעסק וסכומה. במידה ויש מספר עסקים יש לצרף נספח נפרד לכל עסק ולציין סכומם בסיכומים.

רכוש והתחיבויות בעסק בו נערך מאזן

יש לצרף את מאזן התאגיד ליום ההצהרה.

השקעות בעסק פרטי

שורה 36: פירוט ההשקעה בעסק פרטי הכולל יתרת ההון, חשבון העו"ש, והלוואות לעסק. יש לציין את שם העסק, מענו, תאריך ייסוד ותאריך מאזן.

השקעות בשותפות

שורות 37-39: פירוט ההשקעה בשותפות הכולל פרטי השותפות, תאריך הצטרפות לשותפות, יתרת חשבון ההון בשותפות, יתרת חשבון עו"ש והלוואות.

מוניטין

שורה 40: מוניטין ששולם עבורו וסכומים ששולמו בגין נכסים שנרכשו העולים על ערך הנכסים.

השקעות בתאגידים- חברות או אגודות שיתופיות

שורות 41-44: פרטים על השקעות בחברות ובתאגידים - יש לפרט את פרטי התאגיד : שמו, מספרו, מענו, ותאריך מאזן. יש לציין את ההון שהושקע, סכום שהושקע יתרת חשבון עו"ש והלוואות.

שורה 45: פירוט השקעות אחרות בארץ ובחו"ל.

 

הצהרת הון חלק ב''- רכוש והתחייבויות פרטיים

שורות 47-50: נכסי מקרקעין, חכירה , דמי מפתח,רכוש חקלאי- יש לפרט רכוש זה לרבות גוש חלקה, תאריך רכישה והסכום ששולם עבורו.

שורות 51-52: שיפורים ושיפוצים מעל 6000 ש"ח.

שורות 53-56: חייבים- פירוט החייבים, כתובתם, התאריך בו נוצר החוב, תאריך פרעון ותנאי הצמדה וריבית. יכללו חייבים פרטיים בגין הלוואות וכן המחאות לגבייה.

שורות 57-62: מזומנים וחשבונות בבנקים - יכללו חשבונות בבנקים על שם הנישום ובן/בת זוגו וילדיהם כולל חשבונות אשר בשליטת הנישום גם אם לא על שמו. יש לצרף אישורי יתרה.

שורות 63-69: תכניות חיסכון, ביטוח חיים, קופות גמל, ניירות ערך לא סחירים - יש לציין את שם המבטח, קופת הגמל, תוכנית החיסכון והבנק. הסכומים המתאימים הינם הסכומים אשר הועברו לחסכונות או הסכומים אשר שולמו עבור ניירות הערך ללא רווחים. יש לצרף אישורים מתאימים.

שורות 70-73: כלי רכב, טייס, שייט וכלי תחבורה נוספים- יש לציין את את סוג כלי הרכב, שנת ייצור, תוצרת, דגם ושנת הרכישה ולציין את סכום הרכישה המקורי.

שורות 74-79: תכולת הבית- יש לפרט רכוש פרטי בבית כמו רהיטים ומטלטלין, יש לציין כל פריט בבית אשר סכום רכישתו עלה על 300 ש"ח, וכן פריטים נוספים שעלותם גדולה מ-3,000 ש"ח. דוגמאות: רהיטים, מוצרי חשמל, כלי נגינה , תמונות, שטיחים, עתיקות וכן תכשיטים, זהב, בולים ואוספים שונים.

שורות 81-84: התחחיבויות וזכאים פרטיים יש לציין את שם הזכאי, התאריך בו נוצר החוב, תאריך פרעון ותנאי הריבית.

 

הצהרת הון חלק ג''- השקעות בניירות ערך ומטבע חוץ

בחלק זה יש לרשום את כל השקעות בניירות ערך סחירים ובמט"ח, יש לבחור האם להציג את ההשקעות בעלות או בשווי שוק ולהתמיד בכך בכל הצהרות ההון הבאות. רישום בעלות הינו לפי עלות ליום רכישת ני"ע רישום בשווי שוק הינו שווי שוק ליום ההצהרה. יש לפרט את סוג ני"ע, ערך נקוב, שם הבנק בו מוחזקים ניי"ע ומספר החשבון. יש להביא אסמכתאות מתאימות.

הצהרת הון חלק ה''- סיכום פעולות קנייה ומכירה בניירות ערך ומטבע חוץ

חלק זה הינו רלוונטי להצהרת הון שנייה ומעלה, ובמידה והשקעות בניירות ערך נרשמו בשווי שוק. יש לפרט את סך רכישות ומכירות של ניירות ערך/מט"ח בין תאריך הצהרת ההון הנוכחית להצהרת ההון הקודמת.

 

הצהרת הון חלק ו''- כספות

יש לציין האם ברשותך כספות ואם כן יש לציין היכן הן ממוקמות. בנוסף יש לציין האם יש בכספות רכוש שלא פורט בהצהרת ההון, במידה וקיים רכוש כזה יש לצרף רשימה מפורטת של תכולת הכספות תוך ציון הבעלים של הרכוש.

 

הצהרת הון חלק ז''- ייפוי כח

יש להצהיר האם הינך משמש אפוטרופוס, מיופה כח, נאמן, נציג או בעל זכות חתימה בחשבונות בנק שלא פורטו בהצהרה. במידה וכן יש לצרף נספח בו מפורט הרכוש, העלות והבעלים.

 

השוואת הון

פקיד השומה בבואו לבדוק את הצהרת ההון משווה בין הצהרת ההון הנוכחית להצהרת ההון הקודמת.

טבלאות מחיה להצהרת הון : פקיד השומה בודק האם הגידול בהון מתאים להכנסות הנישום המוצהרות בדו"ח השנתי פחות הוצאות חיים סבירות אשר אותן הוא לוקח מטבלאות המחייה המפורסמות מדי שנה על ידי רשות המיסים.

במידה ויימצא כי הגידול בהון רב מסך ההכנסות המוצהרות פחות ההוצאות הסבירות הרי שאלו הפרשי הון בלתי מוסברים. פקיד השומה ישאף למסות הפרשים אלו כהכנסות לא מדווחות.

בשל כך מומלץ לכל נישום אשר מגיש הצהרת הון כי יעשה בעצמו השוואת הון על מנת לבדוק כי הממצאים מניחים את הדעת ויסתייע ברואה חשבון על מנת להגיש את הצהרת ההון. פעמים רבות נוצרים הפרשי הון אשר ניתן להסבירם, למשל: רווחי הון מניירות ערך, רווחי שבח ממכירת דירה, סיוע כספי או מתנה מקרובים ועוד. כמובן שיש לגבות את ההסברים במסמכים מתאימים.

אם נשלחה אליכם דרישה להגשת הצהרת הון, פנו אלי לטלפון הישיר 0528-878575,

להגשת הצהרת הון בצורה מקצועית ותוך ידיעה שהצהרת ההון שלכם הוגשה כנדש.

אין באמור במאמר ובאתר זה משום ייעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש, עושה זאת

על אחריותו בלבד. מומלץ להסתייע ברואה חשבון לשם הגשת הצהרות הון.

שור רואי חשבון

הצהרת הון מדריך
מהי הצהרת הן
צהרת הון ראשונה
מילוי צהרת הון
טופס הצהרת הון
הנחיות פרטניות
חלק ב׳
חלק ג׳
חלק ה׳
חלק ו׳
חלק ז׳
השווא הון
bottom of page