top of page

נהלי עבודה ללקוחות  

 שור רואי חשבון

נהלי עבודה ללקוחות שור רואי חשבון:

אנו שמחים על היותכם חלק מלקוחותינו. אנא קראו בעיון את נהלי העבודה המפורטים בעמוד זה, בהתאם לנהלים אלו עליכם לעבוד על מנת שנוכל לספק לכם שירותים מהמעלה הראשונה. במידה ויש לכם שאלה צרו איתנו קשר בטלפון, באמצעות המייל או באמצעות האתר.

ישנם ארבעה נהלי עבודה מול משרד שור רואי חשבון, נוהל עבודה בעת פתיחת עסק עצמאי, נוהל עבודה לניהול השוטף של העסק והדיווח לרשויות ונוהל עבודה המתייחס לסוף שנה והדיווחים הנדרשים לרשויות בסוף השנה וכן נוהל לשמירת מסמכים.

חשוב מאוד לפעול בהתאם לנהלים אלו על מנת לקבל את כל המגיע לכם וכדי להמנע מקנסות אשר הרשויות עשויות להטיל עליכם במידה ולא תפעלו בהתאם לחוק.

בפגישת הקליטה בינינו ולאחר שנלמד על העסק אותו אתם מקימים, נחליט על אופן ההתאגדות המתאים לכם, עוסק פטור, עוסק מורשה

או חברה בע"מ.

 

לאחר מכן תקבלו מאיתנו הדרכה על אופן ההתנהלות בעסק מהבחינה החשבונאית, בכלל זה הוראות מס הכנסה, הוראות רשויות נוספות וכן נספק לכם טיפים פיננסיים.

 

אנו נפתח לכם תיקים ברשויות המס השונות, מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

נוהל עבודה מול שור רואי חשבון לניהול השוטף של העסק:

עוד בשלב פתיחת העסק נסביר לכם כיצד עליכם להתנהל לצורך דיווחים לרשויות וניהול ספרים תקין, לאחר מכן ובאופן שוטף נמשיך לעדכן אתכם לגבי שינויים הנוגעים לאופן בו עליכם להתנהל במידה והוא רלוונטי לכם.

באופן שוטף נספק לכם ייעוץ בנושאים של ניהול חשבונות, אופן ההתנהלות מול לקוחות וספקים והסבר על מושגים כגון הוצאות מוכרות, ניכוי במקור, אישור על ניהול ספקים, דרך הפקת חשבוניות ומה ההבדל בין חשבונית מס לחשבונית עסקה או קבלה. נסביר לכם על המשמעות של תזרים המזומנים של העסק שלכם ועל חשיבות העבודה מול תקציב וכן נספק לכם טיפים בנושאי מיסוי ובנושאי תכנון פרישה. והכי חשוב, הקו שלנו תמיד פתוח למתן מענה לשאלותיכם.

 

מדי חודש עד החמישי לחודש העוקב אתם נדרשים להעביר למשרדנו את כל מסמכי הנהלת החשבונות שלכם

בכדי שנוכל לדווח לרשויות המס השונות, המסמכים אותם עליכם להעביר הנם:

חשבוניות הכנסה שהוצאתם במהלך החודש שעבר.

 

חשבוניות שקיבלתם מהספקים שלכם במהלך החודש שעבר ואשר מעידים על הוצאות שהוצאתם.

אסמכתאות נוספות המעידות על פעילותכם העסקית.

 

תוספת לחברה בע"מ : דפי הבנק של החודש שעבר, פירוט כרטיסי אשראי של החודש שעבר, העתקי שיקים ששולמו ופירוט העברות בנקאיות.

 

תוספת במידה והנכם מעסיקים עובדים : דו"ח אקסל המפרט את רשימת המשכורות שיש להוציא במהלך החודש

(תקבלו מאיתנו הסבר על אופן מילוי הדו"ח).

נוהל עבודה מול שור רואי חשבון בעת פתיחת עסק עצמאי:

נוהל עבודה מול שור רואי חשבון לסוף שנת מס:

אנו נקיים שיחה לקראת סוף שנת המס בה נדון על נושאים הקשורים להגשת הדוח השנתי כגון המס השנתי הצפוי, הפקדות לקופות פנסיה, קרנות השתלמות וכדומה, וכן נבחן אפשרויות לחסכון במס באמצעות בחינת נכסים שנרכשו במהלך השנים, דחייה חוקית של הכנסות, הכרה בהוצאות שטרם הוכרו ועוד...

 

מדי סוף שנה אתם נדרשים להעביר למשרדנו את האישורים הבאים:

 

אישורים הכוללים בין היתר טפסי 106, אישורי הפקדה לקופות, אישורי ניכוי מס במקור, אישור קילומטרז'' של הרכב ועוד...

 

תוספת לחברה בע"מ: אישורים הכוללים בין היתר אישורי יתרה מהבנקים, אשורי קופות על תשלומים בגין עובדים ועוד...

יש לשמור את כל ספרי הנהלת החשבונות במשך 7 שנים.

 

יש לשמור את כלל דפי הבנק, (גם של בני המשפחה) במשך 7 שנים.

 

יש לשמור נתונים על פעילות בחשבונות ניירות ערך במשך 7 שנים.

 

יש לשמור מסמכי רכישה / חוזים של נכסי העסק במשך 7 שנים.

 

יש לשמור חוזי רכישה ומכירה של מקרקעין ללא הגבלת זמן.

 

יש לשמור כל מסמכך חשוב של העסק ללא הגבלת זמן בקלסר קבוע, ניתן לשמור גם עותק במדיה אלקטרונית.

הנחיות כלליות לשמירה על מסמכי הנהלת חשבונות:

bottom of page