top of page

שירותי חשבות ושירותי ניהול כספים הניתנים על ידי משרד שור רואי חשבון

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

רואת חשבון לירון שור מספקת שירותי חשבות לחברות, בין היתר לחברה המעסיקה 70 עובדים בתחום מערכות מידע ממוחשבות

השירותים ניתנים לחברות במיקור חוץ, וכוללים בין היתר:

- ניהול כספים - עבודה מול בנקים וספקי אשראי

- ניהול מערך הדיווח הכספי

- ניהול תזרים מזומנים שוטף

- אחריות על ניהול החשבונות כולל חשבות שכר מלאה

- עריכת דוחות כספיים, עבודה מול רואה החשבון המבקר

- בדיקות ספציפיות

- הפקת דוחות תפעוליים להנהלה במידת הצורך

שירותי חשבות הניתנים על ידי המשרד נעשים בפיקוח ישיר של רואת חשבון לירון שור, באופן מקצועי ומותאם לדרישות בעלי החברה, לבחינת החברה שלכם לקבלת שירותים תוכלו לקבוע פגישה באמצעות פרטי כפתור פגישת ייעוץ

שור רואי חשבון

bottom of page