top of page
Bubbletalk2.png

תן לי לוודא שהתנהלותך נעשית בהתאם לחוק ותוך ניצול הטבות להן אתה זכאי כעוסק פטור.
את כאב הראש של ההתנהלות מול הרשויות תשאיר לי.

עוסק פטור  

 משרד שור רואי חשבון

ניהול תיק עוסק פטור

!ללא דאגות בשור רואי חשבון

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

בשיטת הליווי הצמוד לעוסק הפטור,

אני דואגת לדיווחים, אתה דואג לניהול העסק!

 

השירות ניתן במחיר מופחת המותאם לעוסק הפטור

וכולל טיפול מלא והגשת דוח אישי בסוף השנה.

כעוסק פטור אתה זקוק לשירותי ניהול חשבונות והגשת דוחות בהתאם לתקנות המיסוי החלות עליך.

אך כיצד מוצאים רואה חשבון שמבין באמת את הצרכים של עסקך!
 

בשור רואי חשבון פיתחתי את שיטת הליווי הצמוד לעוסק הפטור. כלקוח משרדי תוכל לפנות אלי באמצעות המייל,

הטלפון או בפגישה פנים אל פנים לבחינת ההשפעה של כל פעולה על עסקך, תשלומי המס והרווחים הצפויים לך.

הרצאה מפי רואת חשבון לירון שור בנושא

פתיחה וניהול של עוסק פטור:

מחיר

ניהול חשבונות

מיסוי

כי עוסקים פטורים משלמים במשרדי מחיר מופחת, בוודאי שביחס לתמורה ולשירות במשרדים אחרים

 

כי אני מאמינה שרואה חשבון – לקוח זה קשר רב שנים וכמדיניות אני הולכת לקראת לקוחותיי

כי עדיף שהזמן שלך יושקע בקידום עסקך

 

כי אתה לא יודע אילו הוצאות מוכרות ובאילו אחוזים

 

כי ביקורת ספרים שנכשלה היא הדבר האחרון שאתה צריך על הראש

כי אתה יכול להפחית את ההכנסה החייבת במס בדרכים לגיטימיות

 

כי התנהלות לא נכונה תגדיל את תשלומי המס

 

כי המדינה מטיבה עם עוסקים פטורים המדווחים כחוק

חלק מהדרכים בהן אסייע לך

מחיר תחרותי ושירות הממוקד בעסק שלך

משרדי מלווה עשרות עוסקים פטורים ממגוון תחומים ומתעדכן באופן שוטף בהחלטות מיסוי, תקנות וכללים החלים עליך כעוסק פטור הזכאי להקלות שונות, במטרה לאפשר לך חסכון מקסימלי במס וקבלת החלטות נכונות.

כבעל עסק קטן מטרתך הנה להתמקד בקידומו ולא בהתעסקות שוטפת מול הרשויות. אם אתה פותח עוסק פטור או שאתה מרגיש שאינך זוכה לטיפול נאות בתיק שלך, (אי פתיחת תיקים/ דיווחים שלא נעשים במועד/ הגשת דוחות באיחור אשר גוררים קנסות ותשלומים מיותרים) ואתה מעוניין להתקדם ולקבל שירות

המותאם בדיוק לעסקך, הגיע הזמן שנדבר.

ואחזור אליכם בהקדם

Thanks! Message sent.

 liron@shorcpa.co.il

טלפון: 09-7684004

טלפון נייד: 052-8878575

פקס: 09-7684004

משרד שור רואי חשבון ממוקם בהרצליה פיתוח ברחוב מדינת היהודים 103 בית אקרשטיין‎

 או פנה אלי לטלפון 052-8878575

לקביעת פגישת ייעוץ לפתיחת חברה

לפניכם המדריך המקוצר לעוסק הפטור

מדריך עוסק פטור

עוסק פטור
לפניכם המדריך המקוצר לעוסק הפטור, אשר כולל מידע לגבי פתיחה והתנהלות בתור עוסק פטור באופן שוטף ומול רשויות המס,

אתם מוזמנים לפגישת ייעוץ ללא עלות במשרדנו, צרו אתנו קשר בטלפון הישיר .052-8878575

 

עוסק פטור הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי נמוך מהסכום הקובע כפי שהוגדר בחוק מע"מ. הסכום הקובע מתעדכן פעם בשנה,

ונכון לינואר 2012 הינו בסך 76,884 ש"ח.

עוסקים בעלי מקצועות חופשיים אינם יכולים להרשם כעוסקים פטורים גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מהסכום הקובע.

לעניין זה ראה בהמשך.

 מי לא יכול להירשם בתור עוסק פטור

- תשלום מע"מ עוסק פטור – עוסק פטור אינו משלם מע"מ על עסקאותיו ואינו מפיק חשבוניות מס אלא קבלות בלבד.

- קיזוז מס תשומות עוסק פטור – עוסק פטור לא רשאי לקזז מס בגין תשומות שרכש לעסקו.

- דיווח עוסק פטור - עוסק פטור חייב בדיווחים שוטפים ושנתיים לרשויות המס, ראה בהמשך פירוט על הדיווחים בהם חייב עוסק פטור.

האפשרות לפתיחה של עוסק פטור נועדה להקל על מי שמעוניינים לפתוח עסקים או לנהל עסקים בעלי מחזור נמוך. מי שפותח עסק חייב בדיווח לרשויות המס השונות, מס הכנסה, מע״מ וביטוח לאומי, הדיווחים השונים כרוכים בטרחה כמו גם בעלות כספית ניכרת, באמצעות מתן אפשרות לפתיחת עוסק פטור אותו עוסק אינו מחויב בדיווח למע״מ, פטור זה חוסך ממי שהעסק שלהם עדיין בשלביו הראשונים או שממילא אינם עתידים

לגדול את ניהול הדיווח המורכב למע"מ בנוסף לפטור מתשלום המע"מ על העסקאות.

מחזור עוסק פטור

עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי הינו עד סכום של 77,993 ש"ח נכון לשנת 2013, רשאי להירשם בתור עוסק פטור.

להלן פירוט המחזור המותר לעוסק פטור, הסכום הקובע כפי שהוגדר בחוק מע"מ, לאורך השנים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במידה ומחזור העסקאות השנתי עלה על הסכום הקובע ישנן שתי אפשרויות:

- האחת היא לפתוח עוסק מורשה, ובהתאם להתחיל לדווח למע"מ באופן סדיר, זהו שלב מתבקש למי שעסקו גדל והוא מתחיל לעבוד עם

יותר לקוחות, כעוסק מורשה ניתן גם לקזז את המע"מ בגין ההוצאות ובכך להקטינן בטווח הקצר.

- השנייה היא לשלם מע"מ רק על הסכום שעלה על המחזור הקובע לעניין עוסק פטור, כלומר על הסכום העולה על 77,993 ש"ח

זאת בהינתן שהחריג היא חד פעמית ואינה צפויה להמשיך בשנה הבאה.

 

למי מתאים לפעול במסגרת של עוסק פטור

פתיחה של עוסק פטור מתאימה למי שמעוניינים לפתוח עסק בתחילת הדרך, מדובר באפשרות המצומצמת ביותר לעבודה מול הרשויות השונות. פתיחה של עוסק פטור מתאימה גם למי שמעוניין לפתוח עסק צדדי במקביל לעבודתו במקום עבודה מסודר, למשל ישנם עובדים שכירים אשר במקביל לעבודתם בחברה מספקים שירותים שונים כמו שיעורים פרטיים לתלמידים וסטודנטים, עבודות עיצוב, שירותים עסקיים, שירותי ייעוץ

וכדומה. באמצעות פתיחת עוסק פטור ניתן לספק שירותים אלו באופן חוקי ומבלי שיש צורך לדווח למע"מ ברמה שוטפת אלא אחת לשנה.

בנוסף, מי שמעוניין לפתוח עסק חדש, אשר הוא לא בטוח מה תהיה מידת הצלחתו, יכול לפתוח עוסק פטור ובכך לצמצם את עלויות ההקמה של העסק למינימום. למעשה פתיחת העוסק הפטור נועדה להקל על מי שחושבים לפעול גם כעצמאים אך לא מעוניינים לעבור את כל הביורוקרטיה של

הקמת עסק גדול בטרם העסק הוכיח עצמו. כמובן שמלבד הוצאות הקמת העסק וניהולו יש לשקול גם היבטים משפטיים.

 מי לא יכול להרשם בתור עוסק פטור

בעלי מקצועות חופשיים וכן עוסקים מסויימים שהוגדרו בתקנות אינם רשאים לפתוח עוסק פטור ומחויבים להירשם בתור עוסק מורשה.

בתקנות מע"מ נקבעה רשימה של עוסקים שאינם מורשים להרשם כעוסק פטור ומחוייבים להרשם כעוסק מורשה גם אם מחזור עסקאותיהם אינו

עובר את התקרה הקבועה בחוק.

 

בעלי מקצועות חופשיים:

מנהל חשבונות, יועץ מס, רואה חשבון, עורך דין , אגרונום, אדריכל, הנדסאי, רופא, פסיכולוג, וטרינר, פזיוטרפיסט רופא ומרפא שיניים , חוקר פרטי,

טוען רבני, סוכן ביטוח, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לניהול, יועץ לארגון, יועץ מדעי, כלכלן, מהנדס, מודד, מתורגמן, שמאי,

בעל מעבדה רפואית או כימית.

 

עוסקים נוספים:

בעל בית ספר לנהיגה, בעל בית ספר או גן ילדים, בית ספר בו ניתנת הדרכה מקצועית, מתווך מקרקעין, סוחר מקרקעין, מתווך רכב או סוחר רכב.

כמו כן, חברות בע"מ מחויבות להתאגד לצורך מע"מ באמצעות עוסק מורשה.

פתיחת עוסק פטור

איך פותחים עוסק פטור?

פתיחת עוסק פטור יש לבצע אצל שלוש רשויות המס - מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

עוסקים רבים מבצעים פתיחת תיק עוסק פטור במע"מ אך אינם מודעים לעובדה כי עליהם לפתוח במקביל תיק גם במס הכנסה וגם בביטוח לאומי. עוסק אשר לא יפתח תיק בכל הרשויות חשוף לקנסות שונים מצד מס הכנסה. ולכן יש להקפיד על הודעה לכל הרשויות במועד

ובדרך בה החוק מחייב.

רישום עוסק פטור במע"מ

שלב ראשון לרישום עוסק הוא פתיחת עוסק פטור במע"מ. לשם כך חובה להגיע פיזית למשרדי מע"מ הקרובים לכתובת העסק. למשרדי מע"מ יש להביא: תעודת זהות, חוזה שכירות מקום העסק ואישור על ניהול חשבון בנק (לא חובה על עוסק פטור). במשרד המע"מ יש למלא את פרטי העוסק

,והעסק בטופס רישום עוסק - טופס 821  בו נדרש גם להצהיר על מחזור העסקאות הצפוי ומספר המועסקים. לאחר מכן תונפק תעודת עוסק פטור

.זהו למעשה אישור עוסק פטור לבעל העסק

 

להורדת טופס 821 - לחץ כאן להורדה ישירות מאתר מס הכנסה.

עוסק פטור מס הכנסה

פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה נעשית לאחר הרישום במע"מ. יש לציין כי ההגדרה עוסק פטור היא לעניין מע"מ בלבד, במס הכנסה יש לפתוח

.תיק עצמאי ואין זה משנה אם העוסק הינו פטור או מורשה, החובות החלות עליו מבחינת מס הכנסה זהות

 

פתיחת התיק נעשית על ידי דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה- טופס 5329. בטופס זה יש למלא את פרטי העוסק והעסק וכן לפרט

.לגבי הכנסות נוספות של העוסק

 

.להורדת טופס 5329 - לחץ כאן להורדה ישירות מאתר מס הכנסה

רישום עוסק פטור בביטוח לאומי

לאחר הרישום במע"מ יש לפתוח תיק עצמאי בביטוח לאומי. מטרת פתיחת תיק עוסק פטור ביטוח לאומי היא לאפשר לביטוח לאומי לגבות את דמי הביטוח הלאומי באופן שוטף מההכנסה של העצמאי. עוסק שהינו גם שכיר ישלם ביטוח לאומי על הכנסתו כשכיר דרך תלוש השכר ובמקביל ישלם

ביטוח לאומי באופן עצמאי על הכנסתו כעצמאי.

פתיחת התיק נעשית על ידי מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי של ביטוח לאומי. יש לצרף טפסים נוספים המפורטים בטופס כגון: טפסי 106 לשנה

הקודמת במידה והעוסק הינו גם שכיר.

להורדת טופס דין וחשבון רב שנתי - לחץ כאן להורדה ישירות מאתר ביטוח לאומי.

 הצהרת עוסק פטור

עוסק פטור להבדיל מעוסק מורשה, מדווח למע"מ פעם בשנה בלבד על מחזור עסקאותיו. הצהרת עוסק פטור נעשית בטופס ייעודי שנשלח לכל עוסק פטור אותו יש למלא ולהחזיר למשרד המע"מ לחילופין ניתן להגיש הצהרת עוסק פטור למע"מ דרך האינטרנט באתר רשות המיסים. את

ההצהרה יש למלא ולשלוח עד 31 בינואר של כל שנה בגין השנה שחלפה.


חובות הדיווח למס הכנסה של עוסק פטור
על כל עוסק, לרבות עוסק פטור, חלה החובה לשלם מקדמות חודשיות למס הכנסה ולדווח על המחזור במשך השנה. בעת פתיחת התיק, קובע מס הכנסה את שיעור המקדמות שעל העוסק לשלם וכן את תדירות הדיווח. לעיתים קובע מס הכנסה לעוסקים פטורים שלא צפויים להגיע לחבות מס

מקדמות בשיעור אפס, במקרה כזה פטור העוסק מתשלום ודיווח מקדמות במהלך השנה.

 

בתום כל שנה יש להגיש דוח שנתי למס הכנסה, על הדוח להיות ערוך במתכונת שקבע מס הכנסה.

חובות הדיווח לביטוח לאומי של עוסק פטור

לעתים פתיחת חברה דורשת רישיונות נוספים בהתאם לסוג החברה והעיסוק, לדוגמה אישורים ממשרד הבריאות, רשיונות עסק למיניהם, היתרים

לעסוק בעיסוקים מסוימים ועוד. לשם כך יש לוודא כי אתם מקבלים ייעוץ מתאים מעורך דין הבקיא בתחום העיסוק של חברתכם.

 

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

לפי הוראות ניהול ספרים עוסק פטור אינו מחוייב בניהול ספרים לפי התוספות, כלומר לפי סוג העיסוק ומחזור ההכנסה.

עוסק פטור מחוייב בניהול הספרים הבאים בלבד:

- שוברי קבלה או ספר פדיון יומי

- תיק תיעוד חוץ 

עוסק פטור מחוייב להוציא קבלה בגין כל תקבול שהתקבל במהלך עסקיו. תקבול הינו קבלת כסף, לרבות מזומן, שיק או העברה בנקאית. תקבול

הינו תשלום שהתקבל בין במישרין ובין בעקיפין- כלומר תשלום לצד ג'' עבור העוסק.

יש להקפיד בעת רכישת פנקסי קבלות עוסק פטור כי : הקבלות יהיו בספר כרוך, על הקבלות יהיה מספר רץ מודפס וכן פרטי העוסק ומספרו יהיו

מודפסים. בנוסף בעת הנפקת קבלות עוסק פטור יופיעו הפרטים הבאים, בין היתר:

שם וכתובת משלם התקבול, סכום התקבול ודרך קבלתו, מזומן או שיק, וכן חתימה.

טעויות נפוצות- אין דבר כזה חשבונית עוסק פטור, עוסק פטור מוציא רק קבלה. שכן בגין חשבונית מס יכול המשלם לקזז מע"מ ועוסק פטור בגלל

שאינו משלם מע"מ על עסקאותיו הרי שלא ניתן לקזז מע"מ שלא שולם.

דוח שנתי לעוסק פטור

עוסק פטור מחוייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה אודות הכנסותיו. הדוח השנתי יוגש על טופס 1301. אל הדוח יצורף דוח רווח והפסד אודות העסק.

הדוח יכלול את כל הכנסות העוסק מכל המקורות וכן את הכנסות בן/בת הזוג. לדוח השנתי יצורפו נספחים שונים ואישורים שונים, למשל:

טופס ג׳ אודות רווחים משוק ההון, אישורי ניכוי מס במקור, טפסי 106, אישורי קופות גמל ועוד...

 

מידע נוסף על עוסק פטור

קבלת אישור ניכוי במקור : ניכוי במקור, הנו ניכוי אשר לקוח שהוא חברה או גוף אחר שחלה עליו חובה לנכות במקור מפחיתים מהתשלום לעוסק

הפטור. משרד שור רואי חשבון אנו נטפל לך בקבלת אישור הניכוי במקור בעבור העוסק הפטור והפחתתו במידת הצורך.


שמירת מסמכים לאחר פתיחת עוסק פטור : לאחר פתיחת עוסק פטור יש לשמור את האסמכתאות שנאספו במהלך ניהול העסק לאורך שבע שנים,

מדובר בקבלות, חשבוניות, אישורים מרשויות המס, אישורים על הפקדות בקופות גמל, פנסיה, קרנות השתלמות וכדומה,

ספרי הנהלת החשבונות וכו׳...

יתרונות וחסרונות של פתיחת עוסק פטור

היתרונות של פעילות במסגרת של עוסק פטור כוללים פטור ממס ערך מוסף וכן הקלות משמעותיות בדיווח ובהתנהלות

מול רשויות המס כפי שפורטו לעיל.

אמנם להתנהלות כעוסק פטור ישנן גם מגבלות בהן, פעילות כעסק קטן על כל המשתמע מכך, לדוגמה לקוחות וספקים מסוימים לא מעוניינים

לעבוד עם עוסקים פטורים שכן הם נתפסים כפחות רציניים, כמו כן, ישנה מגבלה תפיסתית אשר מונעת מבעל העסק לנסות להגדיל את

עסקו שמא יעבור את המגבלה המותרת בחוק לעוסקים פטורים.

בסך הכול אנו ממליצים לפעול כעוסק פטור למי שמתכוון להישאר עסק קטן וכן למי שמתחיל את צעדיו בעולם העסקים ולא בטוח האם

באפשרותו להגדיל את העסק. זכרו שתמיד ניתן לעבור ממעמד של עוסק מורשה לעוסק פטור.

 רואה חשבון לעוסק פטור

שור רואי חשבון הנו משרד המתמחה בעסקים קטנים ובינוניים, אנו מסייעים ומלווים עשרות עוסקים פטורים בכל שלבי הקמת העסק

וניהול העסק השוטף.

השירות לעוסק פטור בשור רואי חשבון כולל ניהול מלא של החשבונות, דוח שנתי, הצהרת הון ודיווח לרשויות, הכל במחיר תחרותי.

איחור בהגשת הדיווחים השוטפים והשנתיים גורר קנסות ואף חקירות. במשרד שור רואי חשבון אנו מוודאים כי לקוחותינו יפעלו בהתאם

לחוק ולתקנות, יגישו את המסמכים בזמן ויוכלו להתרכז בניהול העסק שלהם בעוד אנו מוודאים כי הנהלת החשבונות של העוסקים

הפטורים והדיווחים לרשויות מתנהלים כסדרם.

נשמח לעמוד לרשותך!


לפתיחת עוסק פטור צרו אתנו קשר בטלפון הישיר 052-88-78-575 לפגישת ייעוץ ללא עלות,

או השאירו לנו הודעה באתר על ידי לחיצה על הקישור.

אין באמור במאמר ובאתר זה משום ייעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש, עושה זאת על אחריותו בלבד.

מומלץ להיוועץ בבעל מקצוע לפני קבלת החלטה על פתיחת עסק.

עוסק פטו מדריך
עוסק פטור
מחזור עוסק פטור
למי מתאים
מי לא יחכול
פתיחת עוסק פטור
רישום
מס הכנס
ביטוח לאומי
הצהרת
חוות דיווח
דיווח לביטוח לאומי
הוראת ניהול ספרים
דוח שנתי
מידע נוסף
יתרונות וחסרונות
רואה חשבון
bottom of page