top of page

?זומנתי לדיון במס הכנסה, מה זה אומר

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

ראשית וכפי שאני מפרטת באתר, מדובר בייעוץ שאינו משפטי, וכל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד, בכל מקרה חשוב להיוועץ עם איש מקצוע בכל הנוגע לפעולה מול רשויות המס. האמור במאמר זה נכתב באופן ברור במטרה לספק קווים כלליים

.ולפשט את המשמעות של דיון במס הכנסה

דיון במס הכנסה מתבצע מכוח סמכותו של פקיד השומה לפי סעיף 135 לפקודה על מנת שפקיד השומה יוכל להגיע לידיעה מלאה לגבי הכנסתו של אדם. כלומר, המטרה של הדיון היא לחדד את הידע של מס הכנסה על הכנסתו של הנישום ועל הדוחות שהוגשו על ידו, כאשר המטרה היא לוודא כי

.שילם מס נכון ובמידת הצורך להגיע לגביית אמת

: הדיון במס הכנס ה

? מה מס הכנסה בודק

.מס הכנסה יכול לבדוק כל מה שהוא מוצא לנכון בקשר עם הדוחות שהוגשו על ידי הנישום, אשר נקראים שומות עצמיות

בין הבדיקות שנעשות, נבחנים סוגי הוצאות והכנסות, האם הכנסה מסוימת הנה כפי שהוצהרה על ידי הנישום, לדוגמה – במידה ויש עסקה של תגמולים מדובר במכירת נכס החייבת ברווח הון ולא כפי שדווח. מס הכנסה יכול לבדוק עיתוי הכנסות, למשל האם יש להכיר יותר הכנסה בשנה

,מסוימת, יחסים פיננסיים שונים, כדוגמת רווח גולמי, רווח נקי וכדומה יחסית לענף או לעסק עצמו בשנים אחרות

.במטרה לבדוק כי כל ההכנסות והרווחים דווחו

.בנוסף, נבדקות הצהרות הון או השוואות הון שהוגשו על ידי הנישום במטרה לאתר הפרשים בלתי מוסברים אשר יצביעו על הכנסה שלא דווחה

.הבדיקות נרחבות ותלויות באופי העסק

? איך מתנהל הדיון

הדיון מתנהל מול מפקח המס, אשר מבקש דוחות שונים ושואל שאלות במטרה להגיע למסקנות כפי שפורטו לעיל. הדיון מתנהל אצל המפקח

.במשרדי פקיד השומה. לפקיד השומה יש סמכות להגיע למקום העסק של הנישום ולאסוף מידע על העסק במטרה להגיע למסקנות

?מה התוצאות האפשריות של דיון במס הכנסה

במידה וכל הבדיקות עברו באופן תקין, פקיד השומה מאשר את השומה, שומה זו נקראת 01. במידה ופקיד השומה מחליט כי השומה איננה תקינה, (לדוגמה חסרות הכנסות), ניתן להגיע לשומה שבהסכם המוסכמת על הנישום ועל פקיד השומה, הנישום ישלם את יתרת המס והתיק יסגר, שומה בהסכמה נקראת שומה 02

ערעור ועלייה לשלב ב

במידה ולא מגיעים להסכמה, פקיד השומה יוציא שומה ללא הסכמת הנישום, נקראת שומה 03, בשלב הזה, עוברים למפקח אחר ובעצם חוזרים על

.התהליך, יש להגיע עמו להסכמה. התהליך מתנהל באותו אופן כפי שהתנהל הדיון מול המפקח הראשון

ערעור לבית המשפט המחוזי

במידה ולא מגיעים להסכמה מול המפקח השני, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. תהליך זה הנו נדיר יחסית, כמו כן הוא כרוך בעלויות לא מבוטלות ולכן הוא מתאים רק כאשר מדובר על סכומים גבוהים במיוחד או כאשר לדעת הנישום מס הכנסה טועה לחלוטין והוא מוכן ללכת

."עד הסוף"

? האם אפשר ללכת לבד לדיון

כן, אפשר ללכת לבד לדיון. אמנם לא מומלץ ללכת לבד לדיון מול פקיד השומה. הנישום הממוצע איננו בעל הבנה בתחום המס. דיון מול פקיד

,השומה דורש הבנה במגוון נושאים כגון הוראות ניהול ספרים, דיני מסים, הלכות והוראות בתחומי המיסוי,  חשבונאות, הנהלת חשבונות ועוד. כמו כן

.הנישום הרבה פעמים עשוי להיות מעורב רגשית, מה שעשוי לגרום לנחיתות בדיון מסיבות שונות, (לעתים ובתכנון נכון זהו דווקא יתרון)

.ישנה תורה בעל פה ובכתב לגבי האופן בו יש להתנהל מול רשויות המס, ההתנהלות דורשת תכנון מוקדם והגעה להחלטות יחד עם הנישום

הנהלות שגויה עשויה לגרום בין היתר לחיוב גבוה במס הכנסה, תשלום קנסות, ריבית והצמדה ולעתים לחיוב נוסף משמעותי הן במס ערך מוסף והן

.בביטוח הלאומי על ההכנסות שלא דווחו

.במידה וזומנתם לדיון פנו לרואה החשבון שלכם וודאו כי התנהלותכם מול מס הכנסה נכונה

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page