top of page

רואה חשבון לחוקר פרטי

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

חוקרים פרטיים בוחרים לעבוד פעמים רבות בתור עצמאים, זאת בהתאם ליכולתם להשיג תיק לקוחות מספק. במשרד שור רואי חשבון נשמח ללוות אתכם

: בעת הקמת וניהול משרד חקירות. שירותי ראיית החשבון וניהול החשבונות שאנו מספקים לך בתור חוקר פרטי כוללים

פתיחת תיקים לחוקר פרטי ברשויות המס, מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי -

ניהול חשבונות בהתאם להוראות ניהול ספרים החלים עליכם בתור חוקרים פרטיים -

דיווחים שוטפים לחוקר או חוקרת פרטית לרשויות המס על ידי משרד שור רואי חשבון -

בדיקה של רואה חשבון כי הטבות המס להן אתם זכאים בתור חוקר או חוקרת פרטית מנוצלות לטובתכם -

הגשת דוח שנתי של חוקר פרטי למס הכנסה -

הגשת הצהרת הון ככל שנדרשת על ידי מס הכנסה -

בתור חוקר פרטי תקבל מאיתנו הנחיות שוטפות לגבי אופן ניהול הספרים הנכון בעסקך -

קבלת דוחות תפעוליים באופן עוקב המציגים את מצב העסק -

בשור רואי חשבון תוכלו להתייעץ באופן שוטף עם רואה חשבון בכל הנוגע לסוגיות מסוי, ניהול חשבונות והוראות ניהול ספרים הקשורות לעסק שלכם -

נשמח לקבל אתכם בתור חוקרים פרטיים לחוג לקוחות משרדנו, פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ שאינה כרוכה בעלות

בעניין פתיחת תיק וניהולו בשור רואי חשבון

bottom of page