top of page

רואה חשבון למדריך טיולים ומורה דרך

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

בשור רואי חשבון מדריכי טיולים ומורי דרך מקבלים שירות מקיף הכולל פתיחת תיקים ברשויות המס, הגשת דוחות שוטפים וכן דוח שנתי, הצהרת הון וייעוץ מול הביטוח הלאומי

 

פתיחת תיק במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ למדריך טיולים, אנו פותחים את התיק עבורך. אינך נדרש לגשת באופן עצמאי לרשויות לצורך הפתיחה-

דיווחים שוטפים נעשים על ידי המשרד, אתה רק מעביר את החומר מדי תקופה כפי שנקבעת על ידי הרשויות-

הגשת דוח שנתי בדרך מקצועית תוך ניצול הטבות המס להן אתם זכאים בתור מדריכי טיולים-

הגשת הצהרת הון בליווי רואת חשבון לירון שור באופן מקצועי-

פנו למשרדי לצורך קביעת פגישה וניהול תיק העצמאי שלכם מול הרשויות באופן מקצועי במשרדי, 09-7684004

 

* מדריכי טיולים ומורי דרך מומלץ להם להרשם כעצמאים בביטוח לאומי וזאת למרות קיום צו ההרחבה למעסיקים החל עליהם, וזאת כי ייתכנו מצבים בהם צו ההרחבה לא יחול, בהדרכת קבוצות מסוגים שונים, ואז הם לא יהיו מבוטחים. פסיקה שדנה בנושא קבעה כי ייתכנו מצבים שמורה דרך המדריך קבוצה מסויימת- צו ההרחבה לא יחול ואז בעת פציעה לא יהיה מורה הדרך זכאי לקצבאות הביטוח הלאומי בגין פגיעה בעבודה

bottom of page