top of page

רואה חשבון למדריכות לידה ודולות

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

דולות ומדריכות לידה עוסקות בדרך כלל בתור עצמאיות, בשור רואי חשבון אנו מלווים דולות ומדריכות לידה במהלך הקמת וניהול העסק, מול הרשויות

: וברמה הפיננסית, הליווי שאנו מעניקים כולל

פתיחת תיקים לדולות או מדריכות לידה ברשויות המס -

ניהול חשבונות מלא למדריכות לידה ודולות -

דיווחים שוטפים לרשויות המס -

בדיקה של ניצול הטבות המס להן אתן זכאיות בתור עצמאיות -

הגשת דוח שנתי לדולה או מדריכת לידה -

במידת הצורך הכנה והגשה של הצהרת הון מלאה -

קבלת הנחיות שוטפות מרואה חשבון לגבי האופן בו עליכן להתנהל מול רשויות המס ובהתייחס להוראות ניהול ספרים החלות עליכן -

קבלת דוח תקופתי תפעולי המציג את מצב העסק -

תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לניהול העסק שלכן בתור דולה או מדריכת לידה או מילדת עצמאית -

אנו נשמח לקבל אותך כלקוחה במשרדנו, פני לקביעת פגישת ייעוץ בטלפון הישיר - 0528-878575

bottom of page