top of page

רואה חשבון לשמאי מקרקעין

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

,במידה ואתם מנהלים עסק בתחום שמאות מקרקעין, נשמח לקבל אתכם לחוג לקוחות משרדנו

: אנו מספקים לשמאי מקרקעין שירות כולל הן לצורך פתיחת העסק והן באופן שוטף

פתיחת תיקים ברשויות המס למשרד שמאות מקרקעין או שמאי עצמאי -

הנהלת חשבונות לשמאי מקרקעין -

דיווחים שוטפים לרשויות המס לשמאים -

ייעוץ מס ובדיקת ניצול הטבות מס של עצמאים העוסקים כשמאי מקרקעין -

דוח שנתי לשמאים -

הגשת הצהרת הון לשמאי מקרקעין על ידי רואה חשבון -

קבלת הנחיות שוטפות לעניין הוראות ניהול ספרים החלות עליכם בתור שמאי מקרקעין -

קבלת דוחות תפעוליים להצגת מצב העסק -

מדיניות משרדנו הנה דלת פתוחה ללקוחותינו העוסקים בתחום שמאות מקרקעין, כלקוחות המשרד תוכלו לפנות אלינו -

בכל שאלה הנוגעת לניהול חשבונות וייעוץ מס הרלוונטיים לעסקכם

המקצועיות של שור רואי חשבון תאפשר לכם לנהל את עסקכם בבטחה תוך שאתם יודעים כי אתם זוכים לקבלת שירות איכותי. פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ בטלפון הישיר 0528-878575 או השאירו את פרטיכם באתר.

bottom of page