top of page

רואה חשבון לצורפים ותכשיטנים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

במידה ואתם צורפים או תכשיטנים ומקימים עסק בתחום, בשור רואי חשבון נוכל ונשמח לסייע לכם להקים את העסק החדש בדרך הנכונה ביותר מן הפן

,הפיננסי חשבונאי. במשרדנו לקוחות רבים שהנם תכשיטנים וצורפים וכן לקוחות מתחום האופנה ובעלי חנויות תכשיטים

: אנו נספק לכם שירות בעת הקמת העסק ובאופן שוטף

פתיחת תיקים ברשויות המס לתכשיטנים וצורפים -

מתן שירותי ניהול חשבונות מלאים לבעלי עסק בתחום התכשיטים והצורפות -

עריכה וביקורת דוחות כספיים של חברה אם יוחלט כי הדרך המתאימה להתאגדות עבורכם הנה באמצעות פתיחת חברה -

ביצוע דיווחים שוטפים על ידי המשרד לתכשיטן או צורף -

רואה חשבון יוודא כי בתור תכשיטנית או צורפת את מנצלת את הטבות המס להן את זכאית -

הגשת דוח שנתי לתכשיטנים או צורפים אשר נערך על ידי רואה חשבון -

הגשת הצהרת הון לתכשיטנים או צורפים בהתאם לדרישות מס הכנסה -

אנו ניתן לכם הוראות שוטפות ונהלים שוטפים לניהול עסק הצורפות או התכשיטנות בהתאם להוראות ניהול ספרים החלות עליכם -

רואה חשבון במשרדנו יספק לכם דוח תפעולי שוטף מעת לעת אשר מציג את מצב העסק בזמן אמת ומאפשר קבלת החלטות תפעוליות לגבי העסק -

בתור תכשיטנים, מעצבי תכשיטים וצורפים תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לצד הפיננסי של העסק שלכם, אנו שמחים לסייע ללקוחותינו -

אם אתם בעלי עסק לתכשיטנות או צורפות או מתעניינים בפתיחת עסק, פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ שאינה כרוכה בעלות לטלפון הישיר 0528-878575

bottom of page