top of page

רואה חשבון לוטרינר

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

,רופאים וטרינרים רבים מקימים עסק עצמאי. בשור רואי חשבון אנו מלווים וטרינרים במהלך הקמת וניהול המרפאה הוטרינרית

: מול הרשויות וברמה הפיננסית, הליווי שאנו מעניקים לרופאים ובעלי מרפאה וטרינרית כולל

פתיחת תיקים לרופאים וטרינרים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי -

ניהול חשבונות מלא לוטרינר בהתאם להוראות ניהול ספרים החלות על העסק -

ניהול מלא של הדיווחים השוטפים למרפאה וטרינרית לכלל רשויות המס -

רואה חשבון במשרד יוודא כי אתם נהנים מהטבות מס המגיעות לכם בתור רופאים וטרינרים -

הגשת דוח שנתי לוטרינר על ידי רואה חשבון -

הכנה והגשה של הצהרת הון לוטרינר בהתאם לדרישות רשויות המס -

קבלת הנחיות שוטפות מרואה חשבון על אופן ההתנהלות שלכם בתור וטרינרים עצמאיים בהתאם להוראות ניהול ספרים החלות עליכם -

העברת דוח תפעולי המציג את מצב העסק שלכם בתור וטרינר או וטרינרית, הדוח השוטף מציג מבט על כללי על העסק לאורך מספר חודשים -

ומאפשר הסקת מסקנות וקבלת החלטות באופן נכון יותר

מדיניות דלת פתוחה ללקוחותינו הוטרינרים, אם אתם וטרינר או וטרינרית, בתור לקוחות משרד שור רואי חשבון דלתנו פתוחה לשאלות -

שוטפות הצצות אצלכם בנושאי ניהול ספרים, מיסוי וחשבונאות

אנו נשמח לקבל אתכם בתור וטרינרים כלקוחות משרדנו, כאשר התיק שלכם יתנהל במשרדנו תדעו שהוא בידיים טובות וכי ההתנהלות שלכם הנה בהתאם לתקנות וכפי שנדרש מכם בהתאם להוראות ניהול ספרים, והכל בליווי רואה חשבון.

bottom of page