top of page

רואה חשבון למעצבת אופנה

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

אם אתם מקימים עסק בתחום עיצוב אופנה בשור רואי חשבון נשמח לסייע לכם להקים את העסק באופן הנכון ביותר מבחינה פיננסית וחשבונאית,במשרדנו

,לקוחות רבים מתחום האופנה, בכלל זה מעצבי אופנה, מעצבי בגדים ומעצבי אביזרים וכן בעלי חנויות אופנה וחנויות בגדים

: ואנו מספקים להם שירות הכולל את כל שלבי הקמת העסק וניהולו

 

פתיחת תיקים ברשויות המס למעצבי אופנה -

שירותי הנהלת חשבונות מלאה למעצבי אופנה ובעלי חנויות לעיצוב אופנה ומכירת בגדים -

עריכה וביקורת דוחות כספיים של חברה במידה ומדובר בחנות שהפכה לחברה בע"מ לעיצוב אופנה -

דיווחים שוטפים לרשויות המס למעצבי אופנה, מעצבים ובעלי חנויות בגדים -

רואה חשבון במשרד יוודא כי אתם זוכים לקבלת הטבות מס להן אתם זכאים בתור בעלי עסק לעיצוב אופנה -

הגשת דוח שנתי למעצבי אופנה -

הגשת הצהרת הון למעצבי אופנה ככל שנדרשת על ידי מס הכנסה -

הנחיות שוטפות בנושאי הוראות ניהול ספרים בהתאם לאופן ההתאגדות של העסק לעיצוב אופנה -

רואה חשבון במשרד יספק לכם דוחות שוטפים מדי תקופה המציגים את מצב עסק עיצוב האופנה שבבעלותכם, הכנסות, הוצאות ורווחים עד למועד הדוח -

באופן זה ניתן לקדם את העסק על ידי קבלת תמונת מצב מלאה על הפעילות עד למועד הפקת הדוח

,מעצבי אופנה שהם לקוחות משרדנו רשאים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לניהול העסק שלהם -

אנו שמחים לסייע ללקוחותינו בשאלותיהם בענייני ניהול חשבונות, ייעוץ מס ועוד

 

אם אתם בעלי עסק לעיצוב אופנה או מתעניינים בפתיחת עסק לעיצוב אופנה, פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ

שאינה כרוכה בעלות לטלפון הישיר 0528-878575

bottom of page