top of page

רואה חשבון למתווך

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

.אם יש בבעלותכם עסק בתחום התיווך או משרד תיווך, בשור רואי חשבון נשמח לסייע לכם להקים את העסק ולנהלו באופן שוטף מול הרשויות

: אנו מספקים למתווכים שירות הן בהקמת משרד תיווך והן בעת ההתנהלות השוטפת מול הרשויות

 

פתיחת תיקים ברשויות למתווך עצמאי ומשרדי תיווך -

שירות ניהול חשבונות למתווכי נדל"ן ומתווכים -

דיווחים שוטפים לרשויות המס למתווכים -

וידוא כי הבעלים של משרד התיווך מנצל את הטבות המס להן הוא זכאי -

הגשת דוח שנתי למתווך נדל"ן -

הגשת הצהרת הון למתווכים ככל שנדרשת על ידי מס הכנסה -

מתן הנחיות שוטפות למתווכי נדל"ן לגבי הוראות ניהול ספרים החלות עליהם, לעניין זה שימו לב תיווך מקרקעין -

הנו עסק המחויב בהתאגדות בתור עוסק מורשה

,העברת דוחות תקופתיים המציגים את מצב העסק מבחינת הכנסות הוצאות ורווחים בהתאם לנתונים שנקלטו בהנהלת החשבונות -

דוחות אלו מאפשרים לקבלת תמונה שוטפת של מצב עסק התיווך

,מדיניות המשרד הנה של דלת פתוחה ללקוחותינו העוסקים בתיווך, במידה ויש לכם שאלה הנוגעת לייעוץ מס או ניהול חשבונות בעסק שלכם -

פנו אלינו ואנו נענה לכם בשמחה

המקצועיות של שור רואי חשבון תאפשר לכם לקדם את עסק התיווך שלכם בעוד הנהלת החשבונות שלכם נעשית במקצועיות על ידי משרדנו ותוך ידיעה שאתם יכולים לפנות אלינו בכל שאלה


: נקודות לתשומת לב בניהול ספרים למתווך מקרקעין

מתווך מקרקעין מחוייב בניהול ספרים מיוחדים על פי תוספת ט'' להוראות ניהול ספרים -

מתווך מקרקעין מחוייב לשמור את כל החוזים שערך עם לקוחותיו בגין רכישת ומכירת מקרקעין כחלק מהנהלת החשבונות השוטפת -

מתווך מקרקעין שעמלתו השנתית עולה על 560,000 ש"ח מחוייב בניהול הנהלת חשבונות כפולה גם אם הוא עוסק מורשה -

,מתווך מקרקעין מחוייב בניהול ספרים מיוחדים, בינהם: ספר זכויות במקרקעין, ספר עסקאות וזאת בנוסף לספר קופה, שוברי קבלה -

חשבוניות, רשימות מלאי ועוד. 

bottom of page