top of page

רואה חשבון למהנדס

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

אם אתם מקימים עסק בתחום ההנדסה או פועלים בתור מהנדס עצמאי, בשור רואי חשבון נשמח לסייע לכם להקים את העסק ולנהלו באופן שוטף מול

: הרשויות. אנו מספקים למהנדסים עצמאיים שירות הכולל את כל שלבי הקמת העסק וניהולו

פתיחת תיקים למהנדסים, ברשויות המס -

הנהלת חשבונות מלאה בהתאם לסוג העסק והוראות ניהול ספרים החלות על המהנדס, חובת פעילות בתור עוסק מורשה והוראות ניהול שוטף -

עריכה וביקורת דוחות כספיים של חברה במידה ומדובר במשרד מהנדסים אשר מאוגד כחברה -

דיווחים שוטפים לרשויות המס למנהנדס או מהנדסת וכן לחברה -

אנו נוודא כי אתם זוכים לניצול הטבות המס המגיעות לכם בתור מהנדסים עצמאיים -

הגשת דוח שנתי למהנדס -

הגשת הצהרת הון למהנדסים ככל שנדרשת על ידי רשויות המס -

הנחיות שוטפות בעניין הוראות ניהול ספרים למהנדסים -

מדי תקופה תקבלו מאיתנו דוח המציג את מצבו הפיננסי של העסק שלכם, ומאפשר קבלת תמונת מצב כוללת על מצבו -

לקוחותינו המהנדסים יכולים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לניהול הפיננסי והמיסויי של העסק שלכם, הדלת שלנו פתוחה על מנת לסייע לכם -

אנו נשמח לקבל אתכם לחוג לקוחותינו בתור מהנדסים עצמאיים, פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ בטלפון הישיר 0528-878575

bottom of page