top of page

רואה חשבון לבית קפה

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

מספר בעלים של בתי קפה נמנים על לקוחות משרדינו ומקבלים מאיתנו שירותים של ניהול חשבונות, ביקורת דוחות כספיים כאשר מדובר בחברה וכן

: שירות חיצוני של ניהול פיננסי של הכנסות והוצאות העסק. השירות שלנו לבעל בית קפה כולל את כל שלבי הקמת וניהול העסק

פתיחת תיקים לבעלי בית קפה ברשויות המס -

ניהול חשבונות מלא לבעלי בית קפה -

ניהול הדיווחים השוטפים של בית הקפה לרשויות המס -

רואה חשבון במשרד מוודא כי בית הקפה ובעליו מנצלים את הטבות המס להן הם זכאים -

הגשת דוח שנתי לבעלים של בית הקפה -

בעת דרישה של הגשת הצהרת הון, היא תערך על ידי רואה חשבון ממשרדנו -

בשור רואי חשבון תקבלו מאיתנו הדרכה על הוראות ניהול ספרים החלות עליכם כבעלים של בית קפה -

מדי תקופה תקבלו מאיתנו דוח המציג תמונת מצב של העסק שלכם מלמעלה, כך שתוכלו לשקול שינויים על מנת לשפר הרווחיות של בית הקפה -

,במידת הנדרש אנו מספקים דוחות תפעוליים המציגים את מצב העסק ברמה החודשית בכלל זה פיקוח תשלומים לספקים של העסק -

דוחות אלו מונעים כפל תשלומים לספקים

כלקוחות משרדינו תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לניהול החשבונות, או מיסוי בקשר עם ניהול בית הקפה שלכם, אנו שמחים לסייע ללקוחותינו -

בתור בעלים של בית קפה, הניהול הפיננסי שלכם נדרש להיות הדוק ובלי מקום לטעויות, כאשר מדובר בבית קפה בסדר גודל בינוני ומעלה הוא נדרש להעסיק עובדים רבים, ומבצע רכישות ממספר ספקים, יש לוודא כי מלבד ניהול החשבונות וההתנהלות השוטפת מול הרשויות גם ניהול תזרים המזומנים והתשלומים לספקי בית הקפה נעשה באופן מדויק על מנת להמנע מבורות בתקציב.

באם אתם בעלים של בית קפה נשמח לקבל אתכם בתור לקוחות משרדינו, צרו איתנו קשר לקביעת פגישת ייעוץ בטלפון הישיר - 0528-878575

bottom of page