top of page

הוצאות רכב בעסק

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

.הכללת הוצאות רכב כהוצאות עסק משמען כי הרכב הינו לשימוש עסקי, כלומר הרכב הינו של העסק ולא במישור הפרטי

! תוצאה זו מביאה לכך שבעת מכירת הרכב יש לשלם מס רווח הון בגין הרווח שנוצר ממכירת הרכב

! שימו לב כי גם אם לא נדרש פחת בדו"ח השנתי, לצורך חישוב רווח הון יש לראות כאילו נדרש

בנוסף, הוצאה בגין רכב הנה הוצאה מעורבת

 לקריאה נוספת על הוצאות מעורבות קראו את המידע בקישור הבא

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page