top of page

רואה חשבון למתרגמים, כותבי מאמרים ועורכים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

בשור רואי חשבון אנו מספקים שירותי ניהול חשבונות ומיסוי לכותבי מאמרים, עורכי מאמרים ומתרגמים העובדים במסגרת עוסקים מורשים מול חברות או

: מספקים שירותים באמצעות אתר אינטרנט שברשותם. השירות שלנו לעוסקים בתרגום, עריכה וכתיבת מאמרים כולל את כל השלבים של הקמת העסק

אנו נבצע עבורכם פתיחה של תיקים ברשויות המס על ידי רואה חשבון במשרדנו -

שירותי הנהלת חשבונות מלאה לעורכי מאמרים, כותבי מאמרים ומתרגמים -

,במידה ועסקכם גדול או שבמהלך הזמן יגדל ויהפוך לחברה בע"מ נספק לשכם שירותי עריכה וביקורת של דוחות כספיים לחברת תרגום -

עריכה או כתיבת מאמרים

דיווחים שוטפים לרשויות המס מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לעסקי תרגום או כתיבת מאמרים -

רואה חשבון במשרדנו יסייע לכם לנצל הטבות מס להן אתם זכאים בתור בעלי עסק עצמאי לכתיבת מאמרים, עריכת מאמרים או שירותי תרגום -

הגשת דוח שנתי לכותב מאמרים, עורך מאמרים או מתרגם -

ככל שרשויות המס ידרשו נגיש עבורכם הצהרת הון -

רואה חשבון במשרדנו ינחה אתכם לגבי הוראות ניהול ספרים החלות עליכם בתור כותבי או מתרגמי מאמרים -

אנו נעביר לכם דוחות תפעוליים המציגים את מצב העסק שלכם מעת לעת על מנת שתוכלו לראות מגבוה את התנהלותכם הפיננסית ולשפר -

נושאים הדורשים שיפור בעסק התרגום או כתיבת המאמרים שלכם

,בתור עורכי מאמרים, כותבי מאמרים או מתרגמים תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לתחום הפיננסים בעסק שלכם -

אנו שמחים תמיד לעזור ללקוחותינו

,שור רואי חשבון הנו משרד רואה חשבון בתל אביב ובהרצליה אשר מספק שירותים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים

.נשמח לצרפכם לחוג לקוחותינו בתור כותבי מאמרים, עורכי מאמרים או מתרגמים

bottom of page