top of page

רואה חשבון לעורך דין או חברת עורכי דין

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

עורכי דין רבים בוחרים לצאת לדרך עצמאית, בין אם במקביל לעבודתם בתור שכירים ובין כעצמאים במשרה מלאה, כתלות בהכירם את השוק בו הם עובדים, הניסיון שצברו ויכולתם להשיג מספר לקוחות מספק על מנת להחזיק משרד עורכי דין במשרה מלאה. משרד שור רואי חשבון מלווה עורכי דין בתחילת דרכם ובמידה שהם גדלים ומחליטים להתאגד כחברת עורכי דין

: שירותי ראיית החשבון שאנו מספקים לעורכי דין מלאים וכוללים את כל שלבי הקמת וניהול משרד עורכי הדין

אנו נפתח עבור עורך הדין את התיקים ברשויות המס, מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה. שימו לב כי עורך דין נדרש להתאגד בתור -

 עוסק מורשה החל מתחילת פעילותו

שירות ניהול חשבונות מלא לעורכי דין בהתאם להוראות ניהול ספרים החלים על עורכי דין -

הדיווחים השוטפים לרשויות המס יעשו על ידי משרדנו, בכלל זה דיווחים שוטפים למע"מ, דיווחים שוטפים של עורך הדין לביטוח לאומי -

ולצורכי מקדמות מס הכנסה

רואה חשבון במשרדנו יוודא כי משרד עורכי הדין או עורך הדין העצמאי ינצל את הטבות המס להן הוא זכאי ותוך הפחתת המס באופן לגיטימי -

הגשת דוח שנתי של עורך דין למס הכנסה -

ככל שתדרש מעורך הדין הגשת הצהרת הון היא תערך בסיוע רואה חשבון -

עורך הדין יקבל הנחיות שוטפות מרואה חשבון על האופן בו עליו לנהל את ספריו, לדוגמה על האופן בו עליו להציג בחשבונית אותה הוא מנפיק -

ללקוח הוצאות אשר הוציא עורך הדין בקשר עם הוצאות המיוחסות ללקוח

אנו נספק לכם הנחיות דוחות שוטפים תפעוליים מדי תקופה המציגים באופן שוטף את מצב העסק של משרד עורכי הדין שלכם, דוחות אלו משמשים -

לניתוח הפעילות ומשמשים קרקע להתייעלות ושיפור העסק על ידי קבלת תמונת על לגבי מצבו

בשור רואי חשבון תוכלו להתייעץ באופן שוטף עם רואה חשבון לגבי סוגיות העולות אצלכם בנוגע לניהול חשבונות שוטף, הוראות ניהול ספרים וסוגיות -

חשבונאיות ומיסוייות החלות על עורכי דין.

אנו שמחים לקבל עורכי דין צעירים כותיקים לשורת לקוחות משרד שור רואי חשבון, שור רואי חשבון מתמחה במשרדי עורכי דין, פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ אשר אינה כרוכה בעלות.

bottom of page