top of page

רואה חשבון לכלכלנים ויועצים עסקיים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

בשור רואי חשבון אנו מלווים מספר כלכלנים ויועצים עסקיים אשר הקימו עסקים לייעוץ כלכלי. השירותים שאנו מספקים לכלכלנים מקיפים וכוללים את כל

: השלבים של הקמת העסק וכן ההתנהלות השוטפת מול הרשויות

השירות שלנו כולל פתיחת תיקים ברשויות המס לכלכלנים וליועצים עסקיים -

שירותי הנהלת חשבונות מלאה לכלכלנים ויועצים עסקיים -

שירותי ביקורת לחברות של כלכלנים וייעוץ  עסקי -

ביצוע דיווחים לרשויות המס באופן שוטף -

מתן ייעוץ מס שוטף לכלכלנים ויועצים עסקיים במטרה לסייע בהפחתת המס באופן לגיטימי -

הגשת  דוחות שנתיים ליועצים עסקיים וכלכלנים -

ככל הנדרש הגשת הצהרת הון ליועץ עסקי או כלכלן אשר נבדקת ונערכת בסיוע רואה חשבון -

מתן הנחיות שוטפות בנושא הוראות ניהול ספרים בהתאם לסוג העסק שהקים הכלכלן או היועץ העסקי, בתור יועץ עסקי או כלכלן תקבל -

הנחיות להתנהלות חשבונאית נכונה בניהול עסקך

העברת דוחות תפעוליים שהוכנו על ידי רואה חשבון אשר מציגים את מצב העסק של הכלכלן או היועץ העסקי בזמן אמת מדי תקופה -

התנהלות שוטפת מול הכלכלן או היועץ העסקי אשר מאפשרת קבלת מענה לשאלות הנוגעות לניהול ספרים שוטף -

בשור רואי חשבון אנו מקפידים על סיוע ללקוחותינו בשאלות קטנות או גדולות, אנו נקפיד על כך שהתנהלותכם תהיה תקינה כך שיוותר לכם מירב הזמן לדאוג לקידום העסק. אם אתה כלכלן או יועץ  עסקי פה אלינו לקבלת לפני הקמת עסקך.

פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ בטלפון הישיר 052-8878575

bottom of page