top of page

רואה חשבון לפסיכולוגים או מטפלים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

בשור רואי חשבון אנו מלווים פסיכולוגים וכן מטפלים אחרים, הליווי ששור רואי חשבון מעניק לפסיכולוגים כולל הקמה של העסק לאחר סיום ההתמחות או בשלב בו הפסיכולוג או המטפל מוכנים להקים עסק עצמאי או לעבור לבעל מקצוע שינהל עבורם את הצד הפיננסי וכן ההתנהלות מול הרשויות

: הטיפול לפסיכולוגים במשרדנו מלא וכולל את כלל שלבי ההקמה והניהול השוטף של העסק

 

פתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לפסיכולוגים או מטפלים -

הנהלת חשבונות מלאה בהתאם להוראות ניהול ספרים החלות על פסיכולוגים -

דיווחים שוטפים לפסיכולוגים או מטפלים לכלל רשויות המס במהלך השנה -

משרדנו מכיר ומטפל במספר פסיכולוגים ומטפלים ומסייע בייעוץ מס שוטף ותכנון על מנת לצמצם ולהנות מהטבות מס בהתאם לחוק -

הגשת דוח שנתי לפסיכולוגים או מטפלים על ידי רואה חשבון -

הכנה והגשה של הצהרות הון לפסיכולוגים או מטפלים בהתאם לדרישות מס הכנסה -

רואה חשבון במשרדנו ינחה אתכם כפסיכולוגים או מטפלים בדבר הוראות ניהול ספרים החלים עליכם -

אנו נספק לכם הנחיות לגבי התנהלות פיננסית נכונה בהתייחס לאופי העסק שלכם כפסיכולוגים או מטפלים וננחה אתכם ככל שתידרשו לכך לגבי אופן -

ההתנהלות הפיננסית הנדרשת מכם כבעלי עסקים

רואה חשבון במשרדנו יפיק דוחות ניהוליים אשר יכללו את מצב העסק שלכם בתור פסיכולוגים או מטפלים ויציג את הרווחיות שלכם בזמן אמת, באופן -

אשר מקל על ביצוע שיפורים בעסק והסקת מסקנות

בשור רואי חשבון אנו עובדים עם מספר פסיכולוגים ומטפלים, הדלת שלנו פתוחה לפניכם לכל שאלה -

: נקודות לתשומת לב בניהול ספרים לפסיכולוגים -

יש לשים לב כי פסיכולוגים מחוייבים לנהל ספרים לפי תוספת ו'' של רופאים ולא של בעלי המקצועות החופשיים, הדבר כולל גם פיזיוטרפיסטיםווטרינרים -

: כמו הרופאים על הפסיכולוגים לנהל ספר יומן אשר ינוהל בספר כרוך כאשר יהיה עמוד נפרד לכל יום. ביומן בו יפורטו בין היתר -

פירוט פגישות עם מטופלים, שמות המטופלים, סכומים שנגבו עבור הפגישות, מועדי ודרכי התשלום, מספר הקבלה ועוד -

משרדנו ישמח לסייע לכם בהתנהלות השוטפת בתור פסיכולוגים או מטפלים, כאשר התיק שלכם יתנהל בשור רואי חשבון תדעו שהוא מתנהל באופן המקצועי ביותר ותוך שימת לב לפרטים והכל במטרה לסייע לכם לקדם את עסקכם.

bottom of page