top of page

רואה חשבון לאדריכלים, מעצבי פנים, שרטטים, ואדריכלי נוף

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

אם אתם מקימים עסק בתחום אדריכלות, עיצוב פנים, אדריכלות נוף או בתור שרטטים, בשור רואי חשבון נשמח לסייע לכם להקים את העסק באופן הנכון

.ביותר מבחינה פיננסית ומיסויית
: במשרדנו לקוחות רבים מתחום האדריכלות, העיצוב והשרטוט, ואנו מספקים להם שירות הכולל את כל שלבי הקמת העסק וניהולו

 

פתיחת תיקים לאדריכלים, שרטטים ומעצבי פנים ברשויות המס -

הנהלת חשבונות מלאה בהתאם לסוג העסק והוראות ניהול ספרים החלות על בעל המקצוע, לדוגמה אדריכל מחויב בפתיחת עוסק מורשה -

ואינו יכול לפעול באמצעות עוסק פטור

עריכה וביקורת דוחות כספיים של חברה במידה ומדובר במשרד אדריכלים גדול -

דיווחים שוטפים לרשויות המס לאדריכלים או מעצבי פנים -

רואה חשבון הבקיא בתחום האדריכלות ועיצוב פנים יסייע לכם בתכנון מס באופן מיטבי לצורך תשלום המס המינימלי בכפוף לחוק -

הגשת דוח שנתי לאדריכלים, מעצבי פנים ושרטטים -

הגשת הצהרת הון לאדירכלים, שרטטים, אדריכלי נוף ומעצבים -

הנחיות שוטפות בעניין הוראות ניהול ספרים לאדריכלים ובעלי מקצוע מתחום העיצוב והשרטוט -

הנחיות להתנהלות פיננסית שוטפת וחכמה בניהול עסק של אדריכל, וכן המלצות להתנהלות פיננסית נכונה לשרטטת, הניתנות על ידי רואה חשבון -

רואה חשבון יספק לכם מדי רבעון דוחות תפעוליים על מצב עסק האדריכלות או עיצוב הפנים שלכם במטרה לבחון אפשרויות לשיפור על ידכם -

ולקבלת תמונת מצב עדכנית של העסק

בשור רואי חשבון הדלת שלנו פתוחה ללקוחותינו האדריכלים, מעצבי הפנים והשרטטים לכל שאלה בתחום הפיננסים, המיסוי או ניהול הספרים, תוכלו -

לשאול אותנו ולקבל ייעוץ לגבי שאלות הקשורות למקצוע שלכם

אדריכל, אדריכלית, שרטט/ת ומעצבי פנים, פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ שאינה כרוכה בעלות לפתיחת עסק עצמאי או להעברת תיק העוסק שלכם למשרדנו

bottom of page