top of page

רואה חשבון לזמרים, מוזיקאים, שחקנים, רקדנים ואומנים נוספים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

בשור רואי חשבון אנו משמשים רואה חשבון לרקדנים וכן לשחקנים זמרים ואמנים נוספים מהתמחויות שונות, השירות שאנו מספקים לאמנים

: מקיף את כל שלבי ניהול העסק והקמתו

פתיחת תיקים לרקדנים ואמנים נוספים ברשויות המס -

ניהול חשבונות מלא בהתאם לסוג העסק המתאים לאמן -

דיווחים שוטפים לרשויות המס -

ייעוץ ותכנון מס שוטפים לרקדנים, זמרים, שחקנים ואמנים אחרים, הייעוץ ניתן במטרה לשלם את המס המינימלי ובכפוף לחוק -

הגשת דוח שנתי לאמנים, דוח שנתי לרקדנים, דוח שנתי לזמרים, דוח שנתי לשחקנים ולאמנים נוספים -

במידת הצורך מוגשת על ידי משרדנו הצהרת הון לרקדנים וליתר האמנים וזאת בהתאם לדרישת מס הכנסה -

קבלת הנחיות שוטפות לאופן ההתנהלות העסקית הרצויה לאמן, לדוגמה האופן בו על הרקדן להתנהל מבחינת חיסכון או עבודה מול לקוחותיו ומזמיני -

העבודה, וכן במידה והוא מקיים חוגים שונים

עריכת דוחות תפעוליים מעת לעת על ידי רואה חשבון המתמחה ברקדנים, שחקנים ואמנים נוספים אשר נותנים תמונה על מצב העסק -

דלתנו פתוחה בפני רקדנים, שחקנים, זמרים ויתר האמנים שמהווים את קהל לקוחות משרדינו לשאלות המעניינות אתכם ואשר רלוונטיות לניהול -

הפן הפיננסי של העסק שלכם

: הוצאות מיוחדות לאמנים

לעוסקים אשר הינם אמנים, שחקנים או זמרים יש הוצאות מיוחדות אשר במקרה אחר היו נחשבות הוצאות פרטיות. יש לשים לב ולכלול אותן בדיווחים כיוון שלעוסקים אלו ההוצאות הללו נחשבות עסקיות. למשל הוצאות איפור ולבוש עבור שחקנים לשם הופעתם.

בתור אמנים כגון רקדנים, מוזיקאים, זמרים ושחקנים אתם משקיעים את מירב זמנכם בקידום עולמכם הרוחני, אמנם ישנה חשיבות רבה לטיפול גם בצד הפיננסי, זאת הן בשל הצורך המיידי להתקיים ואף להרוויח והן בשל הצורך בחסכון לעתיד.

בשור רואי חשבון תסייע לכם רואת חשבון לירון שור אשר מכירה ומלווה אמנים ואומנים רבים מתחומים מגוונים, ראו גם את השירות שלי לציירים ופסלים, אשמח ללוות אתכם בעת הקמת העסק וצמיחתו לאורך השנים, פנו אלי באמצעות הטלפון הישיר 0528-878575 או השאירו את פרטיכם באתר ואני אחזור אליכם.

bottom of page