top of page

רואה חשבון לצלמים וציירים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

: בשור רואי חשבון אנו מלווים צלמים וציירים בעת הקמת עסקם וכן בעת הניהול השוטף של העסק, הליווי שלנו לעסק הוא מלא וכולל

פתיחת תיקים לציירים וצלמים ברשויות המס -

הנהלת חשבונות מלאה לציירים או צלמים -

עריכה וביקורת דוחות כספיים של חברת צילום כאשר העסק גדל -

דיווחים שוטפים לרשויות המס בהתאם להוראות החלות על ציירים או צלמים -

מתן שירות מס שוטף ותכנון מס לצורך הפחתת המס המשולם לציירים וצלמים כחלק מהניהול השוטף של התיק בשור רואי חשבון -

הגשת דוח שנתי לצלמים או ציירים -

הגשת הצהרת הון לצלמים וציירים בהתאם לנדרש על ידי מס הכנסה -

הנחיות שוטפות בעניין הוראות ניהול ספרים לציירים וצלמים -

הנחיות להתנהלות פיננסית שוטפת וחכמה בניהול עסק של צייר או צלם וייעוץ עסקי שוטף מרואה חשבון המתמחה ומכיר את עסקם של -

ציירים או צלמים

הכנת דוחות תפעוליים שוטפים המציגים את מצב העסק של הצייר או הצלם בזמן אמת, הדוחות מוכנים על ידי רואה חשבון במשרד -

מדיניות דלת פתוחה לשאלות בנושא ניהול עסק של צלמים וציירים, תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה הצצה בנושא ניהול העסק שלכם -

המקצועיות של משרדנו תקנה לכם בתור צלמים או ציירים שקט נפשי וביטחון שהתיק שלכם מתנהל בהתאם לחוק ותוך ניצול כל ההטבות להן אתם זכאים

bottom of page