top of page

תושב חוזר ותושב חוזר ותיק

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

?חזרתם לארץ לאחר שהיה ארוכה בחו"ל

!יתכן ואתם זכאים להטבות של תושב חוזר או תושב חוזר ותיק

.שהיה של לפחות שש שנים בחו"ל ברציפות, עשויה לזכות אתכם בהטבות של תושב חוזר

: שהיה של 10 שנים לפחות, עשויה לזכות במעמד של תושב חוזר ותיק. ההטבות תלויות במעמד וביניהן

פטור מהגשת דוחות-

פטור ממיסוי על הכנסות פאסיביות-

פטור מהכנסות מעסק בחו"ל ועוד-

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page