top of page

רואה חשבון לגרפיקאים ומעצבי אתרים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

בשור רואי חשבון אנו מלווים גרפיקאים ומעצבי אתרים רבים בכל שלבי ניהול העסק, השירותים שאנו מספקים לגרפיקאים מלאים

: וכוללים את כל שלבי הקמת וניהול העסק

פתיחת תיקים לגרפיקאים ומעצבי אתרים ברשויות המס -

הנהלת חשבונות מלאה -

עריכה וביקורת דוחות כספיים של חברת גרפיקה או עיצוב אתרים כאשר מדובר בבעלי עסק גדול -

דיווחים שוטפים לרשויות המס -

ייעוץ מס שוטף ותכנון מס במטרה להפחיתו ולהגדיל את הרווחים בהתאם לחוק על ידי רואה חשבון המכיר את עיסוקם של גרפיקאים ומעצבי אתרים -

הגשת דוח שנתי לגרפיקאי או מעצב אתרים -

הגשת הצהרת הון לגרפיקאי או מעצב אתרים לפי הנדרש -

הנחיות שוטפות בעניין הוראות ניהול ספרים לגרפיקאים ומעצבי אתרים -

הנחיות להתנהלות פיננסית שוטפת וחכמה בניהול עסק של גרפיקאי או מעצב אתרים וייעוץ עסקי שוטף מרואה חשבון -

העברת דוחות תפעוליים שנערכו על ידי רואה חשבון המתמחה בגרפיקאים ומעצבי אתרים באופן שוטף לצורך הצגת מצב העסק בזמן אמת -

מדיניות דלת פתוחה לשאלות בנושא ניהול עסק של גרפיקאי או מעצב אתרים, התשובות ניתנות על ידי רואה חשבון אשר עובד עם גרפיקאים -

ומעצבי אתרים רבים

המקצועיות של משרד שור רואי חשבון מקנה לך כגרפיקאי או כמעצב אתרים שקט נפשי וידיעה שהתיק שלך נמצא בידיים טובות

bottom of page