top of page

הוצאות מעורבות

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

הוצאות מעורבות הנן הוצאות שהן גם עסקיות וגם פרטיות

הוצאות מעורבות, אסורות לניכוי לפי הדין. עם זאת, כאשר ניתן להבחין בין החלק העסקי לחלק הפרטי,

.ניתן להכיר כהוצאה בעסק בחלק ההוצאה העסקי

בנוסף, ישנם סוגי הוצאות מעורבות, אשר ניקבעו להן כללי הערה מיוחדים בתקנות מס הכנסה, לדוגמה הוצאות רכב, הוצאות טלפון, הוצאות

...פלאפון, הוצאות כיבודים, הוצאות ביגוד ועוד

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page