top of page

הוצאות כיבוד, אירוח ואש"ל

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

: בתקנות מס הכנסה מוגדות הוצאות הכיבוד המותרות בניכוי

לפי תקנה 2(1) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב 1972*

...יוכרו 80% מהוצאות שהוצאו לכבוד כיבוד קל במקום העיסוק של הנישום. כיבוד קל מוגדר כשתייה קרה או חמה, קפה,סוכר עוגיות וכו

.לפי תקנה 3 לא יותרו הוצאות אירוח בארץ (ארוחות במסעדות) למעט הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל

.הוצאות אש"ל- סעף 32(1) קובע כי הוצאות אש"ל לא יותרו בניכוי (החל מיום 01.01.2011)

.הוצאות אש"ל מוגדרות כהוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page