top of page

דמי שכירות בעסק

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

(לפי פקודת מס הכנסה ניתן להכניס כהוצאה עסקית הוצאה בייצור הכנסה. על פי צו מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לעניין ניכוי במקור

.התשנ"ח 1998 יש חובה לנכות מס במקור למשכיר הנכס בגין דמי שכירות במידה וניתן לדרוש אותן כהוצאה בעסק

.בהנחה ואכן ניתן לדרוש כהוצאה הרי שיש לנכות מס בגובה 35% וזאת לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות) התשנ"ח 1998 

במידה והשכירות הינה מעוסק הרי שמקבלים חשבונית וייתכן כי למשכיר פטור מניכוי מס במקור, עם זאת במידה והדירה הינה למגורים והעוסק

.פועל מביתו הרי שיש בעיה לנכות מס משכר דירה למגורים

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page