top of page

הכנסות משכר דירה למגורים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

!יש לכם דירה להשקעה? ודאו כי אתם משלמים מס כחוק

.המיסוי על הכנסות שכר דירה למגורים מחולק לשלושה מסלולים

: מומלץ לקראת סיום שנת המס לבחון את הכנסותיכם במשך השנה ולבחור את המסלול המועדף עליכם. להלן האופציות

מסלול מס שולי - באופציה זו משלמים מס שולי על ההכנסות משכר הדירה כאשר ניתן לקזז הוצאות שהיו במשך השנה וכן פחת -

 

מסלול פטור- הכנסה של עד 4,980 ש"ח לחודש משכר דירה למגורים (מכל הדירות יחד) בשנת 2013 פטורים ממס. חריגה מעל התקרה מורידה את -

תקרת הפטור בגובה החריגה עד איפוסה. במסלול זה לא ניתן לקזז הוצאות.

 

מסלול 10%- תשלום מס בשיעור של 10% על כל מחזור ההכנסות משכר דירה ללא אפשרות קיזוז של הכנסות וללא מגבלת סכום. בחירה באופציה -

.זו מחייבת תשלום המס עד סוף חודש ינואר שלאחר שנת המס

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page