top of page

? חברות ארנק – מהן

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

.חברות ארנק הינן לרב, חברות המאופיינות בכך שרב ההכנסות שמפיקה החברה נשארות בחברה למעט הוצאות שכר לבעל המניות

.לרב חברות אלו הן חברות של בעל מניות אחד אשר במקום לקבל שכר באופן ישיר או ע"י תיק עצמאי מקים חברה ופעל דרכה.

.בצורה .זו משולם מס חברות על ההכנסות ולא מס שולי. את יתרות המזומנים ניתן לחסוך ולהשקיע באפיקים אחרים

באוקטובר 2013 פורסמה טיוטת הצעת ועדה של רשות המיסים לחיוב במס של החברות הללו כאילו היו עצמאיים על מנת למנוע מהן

: את חסכון המס. להלן ההמלצות בקצרה

חברת נושאי משרה- תמוסה בשיעור מס שולי מלא לפי בעל המניות נותן השירות -

 

חברה שרב הכנסותיה פסיביות- מחצית ההכנסות של החברה לאחר מס וכן כל הכנסתה הפסיבית תמוסה בסוף שנה כאילו חוק דיבידנד לבעלי -

המניות.

 

חברה אחרת שאינה אחת משתי החברות המפורטות – בעלת רווחיות עודפת- חיוב במס של 1% שנתי על סך הרווחים העודפים המצטברים. רווחים -

עודפים הינם רווחי החברה אשר עולים על 25% מסך ההכנסה שלא חולקה כדיבידנד

.יש לציין כי נכון לכתיבת שורות אלו טרם נקבע מועד חוקי ליישום ההמלצות

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page