top of page

עסקים אשר סוחרים באמצעות אתרי מסחר בינלאומיים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

בתקופה האחרונה קמו עסקים רבים אשר מבוססים על אתרי מסחר אינטרנטי בינלאומיים כגון: eBay, ETSY ועוד...

במסחר אינטרנטי בינלאומי עולות סוגיות מיסוייות מסובכות, למשל:

- האם העסקה הינה בישראל?

- האם העסקה חייבת בדיווח למע"מ?

- במידה והעסקה חייבת, האם היא זכאית למע"מ בשיעור 0%

 

- האם יש לדווח על כל המחזור (ברוטו) או רק על הרווח (נטו)

התשובות לסוגיות אלו מורכבות ותלויות באופי העסק, למי הוא מספק שירותים, מהי מידת אחריותו, מהי דרך פעילותו ועוד.

גורמים אלו הם הקובעים  האם העסק חייב מע"מ בישראל.

לייעוץ בנושא פנו למשרדנו.

שור רואי חשבון

bottom of page