top of page

מועד החיוב במע"מ בעסקאות למתן שירות

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

בעקבות תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף שנכנס לתוקפו ב-12.03.12 נקבעו מספר הקלות לנותני שירותים לעניין מועד החיוב במע"מ בעסקה של מתן שירות.

עד התיקון, נותני שירותים בעסקה למתן שירות (פרט לחריגים כמו בעלי מקצוע חופשי אשר מחוייבים על בסיס מזומן) היו מחוייבים במע"מ בעת ביצוע השירות, לאחר התיקון נקבע בסעיף 24 כי עסקה למתן שירות תחוייב במע"מ רק בעת קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל- כלומר על בסיס מזומן.

יש לציין כי נקבעו חריגים לכלל בין היתר עסקאות של נותני שירותים אשר מחזור עסקאותהם גדול מ-15 מיליון ש"ח בשנה וכן בעסקאות עם יחסים מיוחדים או עסקאות שלא נקבע בהן מחיר.

למידע נוסף פנו אלינו

שור רואי חשבון

bottom of page