top of page

השכרת דירה למגורים לגורם שלישי אשר משכיר את הדירה לדייר אינה פטורה ממע"מ לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

השכרת דירה למגורים הינה עסקה פטורה ממע"מ לפי סעיף 31(1) לחוק מע"מ.

עם זאת השכרה למגורים כאשר השוכר עצמו החתום על החוזה משכיר את הדירה למגורים לדיירים אחרים אינה מקנה את הפטור. זאת עולה מפס"ד יעקב יחזקאלי. בית המשפט קבע כי על מנת שיכול הפטור ממע"מ על השכרה למגורים צריכים להתקיים מספר מבחנים שיצביעו על כך כי בין המשכיר לשוכר התבצעה עסקה להשכרה למגורים. דוגמא למבחנים: מי קובע את שכר הדירה את זהות הדיירים ועוד.

לפרטים נוספים וייעוץ מקצועי פנו למשרדינו בטלפון: 09-7684004

שור רואי חשבון

bottom of page