top of page

תשלום חופשת לידה של עובדת עצמאית

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

עובדת עצמאית זכאית לתשלום דמי לידה עבור הזמן בו היא אינה עובדת בעסקה או במשלח ידה, זאת לפי סעיף 49 לחוק הביטוח הלאומי. כלומר על מנת להיות זכאית לדמי לידה על העובדת העצמאית לחדול מעבודתה במשלח ידה. 

לפי סעיף 56 לחוק הביטוח הלאומי רשאי הביטוח הלאומי לשלול זכאות העובדת לדמי לידה במידה ועבדה שלא במשק ביתה.

בפסק דין של בית הדין לעבודה מיום 9.7.13, קיבל בית הדין את טענת התובעת כי מענה לטלפונים וקבלת הודעות עבור עסקו של בעלה מהבית אינם שוללים את הזכאות לדמי לידה.

לייעוץ בנושא ומידע נוסף לגבי זכאות לדמי לידה עבור עצמאית ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 09-7684004

שור רואי חשבון

bottom of page