top of page

תשלום ביטוח לאומי בעת חודשים ללא עבודה

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

עצמאי עובד ומשלם ביטוח לאומי בכל השנה אולם במשך חופשת הקיץ אין לו כל הכנסות האם עדיין צריך לשלם ביטוח לאומי?

חבות ביטוח הלאומי של עצמאי (כמו גם מס הכנסה) הינה שנתית כלומר כל ההכנסה השנתית מחולקת על פני כל חודשי השנה. המשמעות הינה שההכנסה כל חודש תהיה קטנה יותר. בסוף השנה מקבל ביטוח לאומי את הדוח השנתי ומחשב הפרשים- לעיתים יש להשלים דמי ביטוח ועיתים מקבלים החזר.

לכן, גם בעת חודשים ללא עבודה עצמאי צריך להמשיך ולשלם דמי ביטוח לאומי.

לייעוץ בנושא ומידע נוסף לגבי זכאות לדמי לידה עבור עצמאית ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 09-7684004

שור רואי חשבון

bottom of page