top of page

האם פציעה בעת השתלמות מקצועית הינה חבלה בעבודה

לשם תשלום דמי פגיעה מביטוח לאומי?

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

בחודש אוגוסט 2013, דחה בית הדין לעבודה תביעה של עובדת שכירה מול ביטוח לאומי להכרה בפציעה שנפצעה בעת השתלמות שאליה נסעה במסגרת עבודתה כשכירה. ההשתלמות שולמה על ידי מעבידה אולם היתה בנושא שאינו קשור באופן ישיר לעבודתה. העובדת נפצעה בעת אימון בחדר הכושר של המלון בעת אימון שביצעה בזמנה הפנוי.

המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעת העובדת לקבלת דמי פגיעה משום שלטענתו אין קשר בין ההשתלמות לבין עבודתה השוטפת (ההשתלמות בנושא דיני עבודה ואילו העובדת הינה טבחית במלון) ובנוסף לטענתו הפציעה קרתה בעת ביצועה פעילות בזמנה הפנוי שאינה קשורה להשתלמות.

בית הדין האזורי דחה את תביעת העובדת וקיבל את טענת הביטוח הלאומי, וקבע כי פציעה בעת ביצוע פעילות תרבות תוכר כפגיעה בעבודה רק אם קרו בעת פעילות הקשורה לעבודה וכן בתנאי שההשתלמות הינה בנושאי העבודה.

לייעוץ בנושא ומידע נוסף לגבי זכאות לדמי לידה עבור עצמאית ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 09-7684004

שור רואי חשבון

bottom of page