top of page

גמלה חוסמת, מהי ומתי היא חלה?

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

עצמאי משלם ביטוח לאומי לפי הכנסתו החייבת השנתית. במהלך השנה הוא משלם מקדמות דמי ביטוח לפי הרווח בשנה הקודמת, אך לעיתים קרובות ההכנסה בסוף שנה שונה מההכנסה לפיה שילם מקדמות במשך השנה, במצב כזה הוא ישלים את היתרה או ייקבל החזר.

גמלה חוסמת היא גמלה ששולמה לעצמאי עקב תאונה בעבודה וחוסמת את האפשרות לשנות את גובה ההכנסות לפיהן משולמות מקדמות הביטוח הלאומי.

כלומר הגמלה משולמת לפי המקדמות ששולמו טרם התאונה וזאת גם אם ההכנסות בפועל לפני התאונה היו גבוהות משמעותית (או נמוכות) מההכנסות לפיהן שולמו המקדמות.

גמלה חוסמת בגינה לא ניתן לשנות את גובה ההכנסות לפיהן משולמת הגמלה חלות על הגמלאות הבאות:

- גמלת דמי פגיעה- בגין תאונה אשר מנעה מהעצמאי לעבוד במשך 90 יום או יותר

- קצבת נכות- זמנית או לצמיתות וכן קצבת תלויים לאלמנה וליתומים

לייעוץ נוסף בנושא ביטוח לאומי, פנו למשרדנו בטלפון: 09-7684004

שור רואי חשבון

bottom of page