top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: עוסק מורשה או חברה

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

עוסקים רבים מתלבטים לגבי דרך ההתאגדות המתאימה לעסקם: פעילות כעוסק מורשה או פעילות באמצעות פתיחת חברה. להחלטה על דרך ההתאגדות המועדפת יש אספקטים שונים. במאמר זה נעמוד על ההבדלים ועל היתרונות השונים של כל דרך התאגדות, עצמאי או חברה.

צרו עמנו קשר באמצעות הטלפון הישיר 05288-78575 או השאירו את פרטיכם באתר, לבחינת הדרך הנכונה לפתיחת העסק שלכם.

שיעורי מס- חברה ממוסה בשיעור מס של 25% על רווחיה, במידה וירצה בעל המניות למשוך את רווחי החברה ימוסה במס דיבידנד בשיעור של 30% (לבעל מניות מהותי)- כך ששיעור המס האמיתי לבעל מניות שירצה למשוך את הכסף הינו 47.5%. לעומת זאת, עוסק ממוסה באופן מדורג לפי מדרגות מס ההכנסה ליחיד עד לשיעור מס של 48% מקסימלי. כלומר במידה והעוסק מרויח סכומי כסף גבוהים הוא אדיש מבחינת שיעורי המס לדך ההתאגדות. ברור שעוסק אשר הכנסתו נמוכה ואינה מגיעה למדרגות המס הגבוהות –עדיף לו להנות ממדרגות המס כיחיד. יש לציין כי בעל מניות יכול להתאגד כחברה ולמשוך משכורת ואז יהנה משיעורי המס הנמוכים של מדרגות המס ליחיד.

:השיקולים נחלקים לשיקולים בתחום המס ולשיקולים כלליים

שיקולים בתחום המס עוסק מורשה או חברה

דחיית תשלום המס-  כפי שראינו אין כל יתרון במשיכת מלוא הרווחים במצב של התאגדות כחברה כיוון ששיעור המס דומה מאוד לשיעור המס השולי של היחיד בהכנסות הגבוהות. אולם בעל מניות שאין לו צורך במשיכת כל הרווחים מהחברה יכול להשאיר את הרווחים בחברה ואז להתמסות במס חברות (שיעור מס של 25% במקום שיעור מס של 48% כיחיד). את הרווחים הוא יכול להשקיע באפיקים שונים ולהנות מדחיית תשלום המס. תשלום המס על הדיבידנד ישתלם רק בעת משיכת הרווחים.

תשלומי ביטוח לאומי- עוסק משלם ביטוח לאומי בשיעור של כ- 16% על כל הכנסותיו החייבות עד לתקרת הכנסה בגובה של 40,790 ש"ח לחודש. משיכת רווחים מהחברה כדיבידנד אינה חייבת בתשלום ביטוח לאומי.

השקעה בעסק- עוסק אשר אופי עסקו דורש ממנו השקעה מרובה במלאי, הון חוזר או רכוש קבוע, התאגדות כחברה תשאיר לו יותר מזומנים להשקעה שכן הוא ממוסה על רווחיו בשיעור של 25% ולא בשיעור של 48%.

שיקולים כלליים עוסק מורשה או חברה

 שווי רכב- בעל מניות אשר עובד בחברה ומשתמש ברכב החברה מחוייב במס בגין שווי שימוש ברכבו מצד שני החברה יכולה להכיר בכל הוצאות הרכב כהוצאות בדוחותיה. כאשר שיעורי המס גבוהים עשוי לשלם בעל המניות סכום ניכר בגין השימוש ברכב. לעומת זאת לעוסק מורשה אין חיוב בשווי רכב, אלא שהוצאות הרכב מתואמות באמצעות נוסחא, כך בדרך כלל מכירים לעוסק 45% מההוצאות ואילו היה מחוייב בשווי היה משלם יותר מס.

 שווי רכב- בעל מניות אשר עובד בחברה ומשתמש ברכב החברה מחוייב במס בגין שווי שימוש ברכבו מצד שני החברה יכולה להכיר בכל הוצאות הרכב כהוצאות בדוחותיה. כאשר שיעורי המס גבוהים עשוי לשלם בעל המניות סכום ניכר בגין השימוש ברכב. לעומת זאת לעוסק מורשה אין חיוב בשווי רכב, אלא שהוצאות הרכב מתואמות באמצעות נוסחא, כך בדרך כלל מכירים לעוסק 45% מההוצאות ואילו היה מחוייב בשווי היה משלם יותר מס.

עלויות בגין הנהלת חשבונות- עוסק מורשה (לרב- תלוי במחזור הכנסותיו) נדרש לנהל את ספריו בשיטה החד צידית. חברה מחוייבת מכח חוק החברות לנהל את חשבונותיה בשיטה הדו צידית. ניהול בשיטה הדו צידית מייקר את התשלום עבור הנהלת החשבונות, אמנם הנהלת החשבונות מאפשרת ללמוד על העסק באופן מקיף יותר ולהסיק מסקנות לשם שיפור העסק ותפעולו.

עלויות רואה חשבון- חברה מחוייבת להגיש כל שנה דו"ח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון. עלויות הביקורת של הדוחות הכספיים נוספות לעלויות הנהלת החשבונות. לעומת זאת עוסק מורשה מגיש דו"ח אישי אשר עלות הכנתו נמוכה יותר.

אגרות החלות על חברה בע"מ- עלויות ניהול חברה גבוהות מעלויות ניהול עוסק מורשה, ביניהן : אגרת רשם חברות, עלויות חשבון בנק עסקי ועוד.

  • הגבלת אחריות- היתרון המרכזי של התאגדות כחברה בע"מ (בערבון מוגבל) הוא ההגנה משפטית לבעלי המניות. חוק החברות יוצר הפרדה משפטית בין החברה לבעלי המניות שלה. כלומר החברה הינה ישות נפרדת שיכולה לתבוע ולהתבע . במצב כזה לא ניתן יהיה לתבוע את בעלי המניות באופן אישי לגבי אחריותם למעשי החברה או לרדת לנכסיהם האישיים. חשיפת בעלי המניות הינה רק לכסף שהשקיעו בחברתם ולא לרכושם הפרטי. לעומת זאת פעילות כעוסק מורשה, כאשר הכוונה הנה לעצמאי המאוגד כעוסק מורשה לעניין מע"מ, אינה נותנת הגנה כזו, עוסק מורשה נוטל בכל האחריות הפלילית והאזרחית לפעולותיו בעיסקו, במקרה של תביעה יוכלו לרדת גם לנכסיו האישיים שאינם קשורים לפעילותו העסקית.

  • מוניטין העסק- חברה נתפסת בעיני לקוחות וספקים כרצינית ויציבה יותר מעוסק מורשה שהינו יחיד. לחברה עשוי להיות מוניטין  שאינו קשור לאדם. בנוסף מוניטין של מנכ"ל חברה מצטייר כרציני ומכובד יותר לעומת עוסק עצמאי.

  • יתרונות סוציאליים בחברה לעומת עוסק מורשה- לבעל מניות המועסק בחברה כעובד יש זכויות סוציאליות וזכות לקבלת פיצויי פיטורין שאינן אפשריות לעוסק בעל עסק עצמאי.

  • חדלות פרעון אצל עוסק מורשה לעומת חברה- במקרה של כישלון העסק חשוף העוסק לפשיטת רגל ולעיקול נכסיו הפרטיים, לעומת זאת במידה וחברה מגיעה למצב של חדלות פרעון,לרב, לא ניתן להגיע לנכסיו האישיים של בעל המניות וכך הונו הפרטי אינו ניזוק. יש כמובן לציין כי ספקי האשראי, ולרוב גם ספקים ולקוחות גדולים מבקשים ערבויות אישיות של בעלי החברה כתנאי לעבודה מולם כך שבמידה והחברה תכנס להליכי פירוק הם יוכלו לרדת לנכסיו האישיים של בעלי המניות בחברה, אמנם עדיין רוב המתקשרים מול החברה לא דורשים ערבויות אישיות והגנה זו עשויה להיות משמעותית במקרה של חדלות פירעון.

  • לסיכום: בעסקים בהם יש חשיפה רבה לתביעות שונות או שישנם סיכונים לפשיטת רגל עדיפה ההתאגדות כחברה. במקרים בהם אין חשיבות מרובה להגבלת האחריות ,או שיש מגבלה על האפשרות להתאגד כחברה בע"מ, למשל חברת עורכי דין או חברת רואי חשבון, יש לשקול היטב את היבט החיסכון במס אל מול העלויות הנוספות שיש להתנהלות כחברה.

  • באופן כולל ניתן לומר כי במידה וההכנסות גבוהות ובעל המניות אינו מעוניין למשוך את ההכנסות, עדיפה האפשרות להתאגד כחברה, למשוך שכר, על מנת להנות ממדרגות המס הנמוכות, ולהשאיר את יתרת הרווחים בחברה על מנת לדחות את תשלום המס.

צרו עמנו קשר באמצעות הטלפון הישיר 05288-78575 ונשמח להדריך אתכם על האופן בו עליכם להתאגד, עצמאי או חברה, פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות, או השאירו את פרטיכם באתר.

bottom of page