top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: עוסק זעיר

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

בעבר הייתה קיימת בחוק מע"מ הגדרה של עוסק זעיר, מדובר היה בעוסק קטן אשר מחזור עסקו לא עלה במהלך השנה על תקרה שנקבעה והתעדכנה בהתאם לחוק.

אם אתם פותחים עסק חדש או מעוניינים בייעוץ בנושא ניהול עסק עצמאי, צרו אתנו קשר בטלפון הישיר עכשיו 0528-878575 לפגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות.

עוסק זעיר הוגדר בחוק ובתקנות מס ערך מוסף כעוסק שמעסיק עד שני עובדים ושמחזור עסקאותיו הינו עד גובה של 240 אלפי ₪ בשנה.

נקבעו כללים לגבי עוסק זעיר חייב במס ולגבי עוסק זעיר פטור ממס.

כאמור, הוחרגו מתחולת עוסק זעיר מי שחויבו להתאגד באמצעות עוסק מורשה החל מיום פעילותם הראשון.

:ההגדרה של עוסק זעיר

בשנת 2003 בוטלה ההגדרה של עוסק זעיר חייב במס, והגדרת עוסק זעיר פטור שונתה ובמקומה הוגדר עוסק פטור. הגדרת עוסק פטור במהותה דומה להגדרת עוסק זעיר פטור ממס. העוסק הפטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות ואינו יכול לקזז מע"מ תשומות מעסקאותיו.

כיום עוסק קטן רשאי להתאגד באמצעות עוסק פטור או עוסק מורשה בהתאם לאמור בחוק.

ביטול הגדרת עוסק זעיר

אופן ההתאגדות המומלץ היום לבעלי עסק קטן

רבים טועים עדיין ופונים אל משרדנו על מנת לפתוח עוסק זעיר, כאמור כיום עסק קטן יכול להתאגד בשני אופנים, האחד הנו פתיחת עוסק פטור והשני הנו פתיחת עוסק מורשה. כללי האצבע הם כי במידה והמחזור שלכם צפוי להיות נמוך מהתקרה שנקבעה בחוק לעוסק פטור, וכן אינכם מחויבים להתאגד מראש בתור עוסק מורשה, מומלץ לפתוח עוסק פטור.

במקרים בהם המחזור נמוך אמנם עולה על המחזור הקבוע בחוק לעוסק פטור, עליכם להתאגד בתור עוסק מורשה וכמובן במידה והחוק קובע כי עליכם להתאגד כך.

קראו עוד באתר שלנו על פתיחת עוסק מורשה ופתיחת עוסק פטור וההתנהלות הנדרשת מכם במהלך פתיחת עסק.

לפתיחת עסק צרו אתנו קשר בטלפון הישיר 052-88-78-575 לפגישת ייעוץ ללא עלות, או השאיר לנו הודעה באתר על ידי לחיצה על הקישור ואנו נחזור אליכם בהקדם.

bottom of page