top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: שווי רכב

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

עוסקים רבים מתלבטים בשאלה האם כדאי להחזיק רכב בעסק ? ואם כן,האם כדאי להחזיק רכב כעצמאי או אולי עדיף להחזיק רכב בחברה ? לאור שינויי שיעורי המס השוליים והעלאת שיעור המס על הדיבידנד, שווי רכב נעשה גורם שיש לתת לגביו את הדעת בעת ההחלטה כיצד כדאי להתאגד.

באם אתם בשלבים של פתיחת עסק ואתם מתלבטים איך כדאי לכם להתאגד, או אם אתם זקוקים לייעוץ מרואה חשבון צרו עמי קשר באמצעות הטלפון הישיר 05288-78575 ואשמח לקבוע אתכם פגישת ייעוץ.

רכב חברה הצמוד לעובד כלומר רכב שהעובד נוסע עימו הביתה, בין אם רשום על שם החברה או בין אם שייך לחברה דרך הסכם ליסינג, יש לזקוף בגינו שווי לעובד הנהנה משירותי הרכב. יש לזקוף שווי לעובד גם אם העובד הינו בעל מניות. שווי הרכב תלוי בסוג הרכב ובשנת הייצור. שווי שימוש לדוגמא של רכב קבוצה 2 לחודש, לשנת 2012 הינו 2,870 ש"ח, כלומר עובד ששיעור המס השולי שלו הינו 48% ישלם כל חודש מס בגובה 1,378 ש"ח בגין השימוש ברכב.

שווי רכב בחברה

עצמאי המאוגד בתור עוסק מורשה או עוסק פטור אשר משתמש ברכב לצורך עסקו אינו מחוייב לזקוף שווי. ההכרה בהוצאות וזקיפת השווי נעשית בדוח השנתי של העצמאי ולא במשך השנה כמו אצל השכיר. ישנן שתי אפשרויות כאשר ניתן לבחור באפשרות המיטיבה עם העוסק. האפשרות הראשונה היא להכיר את כל הוצאות הרכב במשך השנה פחות  שווי שימוש שנתי של הרכב. אפשרות שנייה היא להכיר 45% מהוצאות הרכב. ברב המקרים האפשרות השנייה היא האפשרות העדיפה, שכן הוצאות הרכב לרב אינן מגיעות לסכומים הגבוהים של פי שניים משווי השימוש.

שווי רכב אצל עצמאי

כאשר זוקפים שווי שימוש ברכב לעובד כל הוצאות הרכב מוכרות לחברה. מנקודת הראות של בעל מניות בחברה, במצב זה לעיתים כלל אין הטבה, משום שאם הוצאות הרכב נמוכות מהשווי הרי שהעובד מוסה ביתר- מעל הוצאות הרכב בפועל.

?אז מה כדאי 

מבחינת הוצאות רכב משתלם יותר להיות עצמאי. במידה ועוסק פועל כעוסק מורשה והוא זקוק לרכב לשם עיסוקו הרי שהוא לא ייצא נפסד מהכנסת הוצאות הרכב לעסקו.

בעל חברה אשר הרכב שייך לחברתו והוא הינו שכיר של החברה- חובה לזקוף לו שווי, כך שיכול להיווצר מצב שבעל המניות מחוייב במס על סכום הגבוה מהוצאות הרכב כך שעדיף היה לו היה הרכב בבעלותו הפרטית. לכן במצב כזה יש לחשב את הוצאות הרכב הצפויות ואת שווי השימוש, ייתכן והכנסת הרכב לחברה אינה כדאית ועדיף שהרכב יהיה פרטי.

כמובן שנקודה זו בלבד אינה מספיקה להחלטה בדבר דרך ההתאגדות העדיפה, אך עשויה להוות נדבך נוסף בהחלטה.

לפתיחת חברה, עוסק מורשה או עוסק פטור צרו עמנו קשר בטלפון הישיר 0528-878575 לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות במשרדנו.

רווח הון

רכב בעסק אשר נזקפו בגינו הוצאות רכב, בין אם שייך לחברה ובין אם שייך ליחיד יש לשלם בעת מכירתו רווח הון. דרך חישוב רווח ההון מפורטת בתקנות.

הוצאות רכב מוכרות

הוצאות רכב מוכרות לפי חוזר מס הכנסה 10/95 הן ההוצאות הבאות: רכישת דלק, רכישת שמני רכב, תיקון רכב, אחזקת רכב, רישוי רכב, ביטוח חובה, ביטוח מקיף, אגרת כביש 6, חניה ופחת.

bottom of page