top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: ניכוי מס במקור

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

בעל עסק עצמאי, התקשר לטלפון 09-7684004 לקביעת פגישה לניהול התיק במשרדנו, בדוק את

השירות שלנו לעוסק המורשה.

חובת ניכוי מס במקור מוטלת בסעיף 164 לפקודת מס הכנסה, על כל מי שמשלם תשלום המפורט בסעיף זה. החובה הינה על כל סוג של נישום כלשהו העומד בהגדרות שיפורטו בהמשך: חברות, יחידים, תושבי חוץ, נאמן ועוד. מס הכנסה הוציא צווים שונים אשר הוסיפו סוגי הכנסות בגינן יש לנכות במקור ואינן מופיעות בחוק. וכן במקביל תוקנו תקנות אשר בהן נקבע דרך הניכוי, שיעור הניכוי, קבלת הקלות שונות בניכוי ועוד.

הכנסה מעבודה-

הכנסה ממענק פרישה או מוות שאינו פטור ממס-

השתכרות או רווח שמקורם בהימורים בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים-

'היוון קצבאות שאינו פטור מתוקף סעיף 9 א' או 9 ב-

סעיפים שחל עליהם סעיף 18 ב''- מענק מנהלים לבעל שליטה-

הכנסת מלוג או אנונה-

הכנסה חייבת שהעבירה קרן השקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לבעלי מניותיה-

תשלום ריבית-

תשלום דיבידנד-

תמורה ממכירה הונית לפי סעיף 88-

כל הכנסה אחרת שנקבעה בצווים-

:סוגי הכנסות אשר בגינן יש לנכות במקור

בתקנות נקבעו הכנסות נוספות בגין יש לנכות במקור, למשל: שכר אומנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר ספורטאים, שכר דירקטורים, שכר מעניקי שירותי משרד, עמלות ביטוח, עבודות הובלה, הלבשה, מתכת, דמי שכירות ועוד.

חובת הניכוי מס במקור הינה לפי סוג ההכנסה ולכן יש לבדוק היטב בעת תשלום, מהי מהות התשלום והאם חלה על התשלום המשולם חובת ניכוי מס במקור. אם יש תקנה ספציפית מנכים לפי התקנה הספציפית אם אין תקנה ספציפית מנכים לפי שירותים ונכסים. כמו כן, ניכוי המס הינו מכל סכום התשלום כולל מע"מ.

מועד הניכוי במקור

מועד ניכוי המס במקור הינו מועד התשלום בלבד! ולא מועד הוצאת החשבונית. יש לבדוק את קיום הפטור במועד התשלום בכל פעם שמשלמים, באתר מס הכנסה.

מועד ניכוי מס במקור בעת תשלום בשיק דחוי - מועד ניכוי המס במקור במידה ומשלמים בשיק דחוי הינו מועד מסירת השיק, כמובן שבמועד זה יש לבדוק את קיום הפטור בגין ניכוי מס במקור.

שיעור ניכוי המס במקור

שיעור הניכוי הוא לפי שיעור הניכוי בתקנות פרט אם יש אישור מפקיד השומה המורה אחרת, האישור רלוונטי ליום התשלום בלבד ולכן בכל מועד תשלום יש לבדוק מחדש את קיום הפטור. אישור הניכוי במקור מתייחס לסוג מסויים של הכנסות. כלומר יש לשים לב מהי מהות התשלום ולנכות לפי השיעור המתאים. למשל ניכוי במקור בגין משכורת הינו 45% לעומת ניכוי במקור מדמי שכירות שהינו 30%. אישורי ניכוי מס במקור שניתנים ממס הכנסה מתייחסים לסוג מסויים של הכנסות ולכן אם משלמים שכר דירה יש לשים לב כי יש אישור פטור מניכוי מס במקור להכנסה משכר דירה.

ניכוי בעת תשלום לבעל שליטה

בעת כל תשלום לבעל שליטה, מחברה שבשליטתו ,לרבות תשלום בגין דמי שכירות, לא חלות תקנות ניכוי מס הספציפיות

:לפי סוג ההכנסה אלא הניכוי מס במקור יהיה לפי

בעל שליטה הינו עובד החברה- מס שולי של המשכורת-

בעל השליטה אינו עובד החברה- שיעור מס שולי מקסימלי- 45%-

מי חייב בניכוי מס במקור

מוסדות המדינה, לרבות: רשויות מקומיות, ביטוח לאומי, איוגד ערים,קק"ל שירות התעסוקה ועוד-

חברה ממשלתית-

מי שחייב בניהול של הנהלת חשבונות כפולה מכוח הוראות ניהול ספרים-

'חברה או חברת אם וחברת בת, שמחזורן ביחד או לחוד עלה על הסכום הנקוב בתוספת א-

שותפות שאחד מהשותפים חייב בניכוי מס במקור-

מוסד כספי,קופת/בית חולים, מוסד להשכלה גבוהה ועוד-

ניכוי במקור מתשלום בשווה כסף

תשלום בשווה כסף חייב גם הוא בניכוי במקור. כיצד מנכים מס במקור משווה כסף, הרי שווה כסף זה מוצר? למעשה המשלם (נותן השווה כסף) צריך לגלם את התשלום. בנוסף הפטורים השונים בגין ניכוי מס במקור אינם חלים על תשלומים בשווה כסף!!! כלומר יש לנכות את השיעור המקסימלי שנקבע בתקנות.

יש לשים לב כי חברות קטנות לא תמיד חייבות בניכוי מס במקור וזאת כי אינן עומדות בקריטריונים המחייבים ניהול הנה"ח כפולה בהוראות ניהול ספרים.

:גופים שלא צריך לנכות להם במקור

בנקים-

חברות ביטוח-

נציגות בית משותף-

מוסדות המדינה-

לסיכום- כל עוסק צריך לבדוק היטב האם הוא חייב בניכוי במקור ואם כן עליו להיות מודע בעת תשלום לבחון את מהות התשלום, זהות המשלם ולבחון קיום אישור פטור מניכוי מס במקור. כמו כן כל עוסק אשר עובד עם לקוחות אשר חלה עליהם חובת ניכוי מס במקור צריך לפנות לפקיד השומה על מנת לקבל אישור לגבי פטור או הקלה בניכוי מס במקור.

במשרד שור רואי חשבון אנו מטפלים לכם בתור לקוחותינו בהשגת האישורים המתאימים לעניין ניכוי במקור ומנחים אתכם לגבי כל הקשור בחובת ניכוי מס במקור.

:לפקיד שומה אחת משתי אפשרויות

סנקציות בגין אי ניכוי מס במקור

לא להכיר בהוצאות שהתשלום ששולם בגינו ממנו לא נוכה מס במקור-

להפיק שומת ניכויים בה יחוייב המשלם במס בגין הניכויים שלא ניכה-

שימוש במידע הקיים באתרנו נעשה באחריות המשתמשים בלבד. האמור חל גם על לקוחות המשרד וגם על גולשי האתר שאינם לקוחותיו.

bottom of page