top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: פתיחת תיק במע"מ

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

בעת פתיחת עסק חדש יש לפתוח תיק ברשויות השונות. לפי החוק בעת תחילת הפעילות העסקית יש לגשת למשרדי מע"מ הקרובים למקום העסק ולפתוח תיק במע"מ. לאחר מכן יש לפתוח תיקים ברשויות נוספות: מס הכנסה וביטוח לאומי.

פתיחת עוסק יחיד

עוסק פטור - המסביר את תהליך פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות *

במידה ואתם פותחים עסק חדש פנו אלינו באמצעות הטלפון הישיר לקביעת פגישת ייעוץ לפתיחת עסק חדש, 0528-878575, נשמח לסייע לכם להתנהל באופן נכון מול רשויות המס ולנהל את התיק במשרדנו. בעת קליטת לקוח חדש פתיחת התיקים ברשויות ובכלל זה פתיחת התיק במע"מ נעשית על ידי משרדנו.

לפתיחת תיק של עוסק יחיד כלומר עצמאי שהינו עוסק פטור או עוסק מורשה יש להביא תעודת זהות, חוזה קנייה או שכירות של מקום העסק, אסמכתא על קיום חשבון בנק, או שיק מבוטל על שם העוסק וכן מסמכים נוספים המעידים על תחילת הקמת העסק ופעילותו. תחנת המע"מ יכולה לבקש הוכחה על כך שהתחלת לעסוק בעיסוק המסוים כגון חוזים עם לקוחות.  עצמאים בעלי מקצועות מיוחדים צריכים להביא תעודה לעסוק בעיסוק הספציפי, לדוגמא: רואה חשבון, עורך דין פסיכולוג ועוד.

:ראו גם את המדריכים בנושא

עוסק מורשה - המסביר את תהליך פתיחת תיק עוסק מורשה ברשויות *

פתיחת שותפות

לפתיחת שותפות במע"מ יש להמציא צילומי תעודות זהות של כל אחד מהשותפים, חוזה שכירות או רכישה של מקום העסק, אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם השותפות או על שם כל השותפים, אישור מרשם השותפויות (אם יש). על השותפים יש למנות שותף אחד אשר יהיה אחראי מטעמם על הקשר עם מע"מ וזאת על מנת שמע"מ יידע מיהו השותף אליו יש לפנות במקרה של בעיה.

פתיחת חברה בע"מ

לפתיחת עוסק מורשה לחברה יש להמציא את המסמכים הבאים: אישור רשם החברות על רישום החברה, פרוטוקול בעלי זכויות חתימה של החברה, צילומי תעודות זהות של הדירקטורים בחברה, חוזה שכירות או רכישה של מקום פעילות החברה, אסמכתא על קיום חשבון בנק, מסמכים נוספים כגון: מידע על הרכוש, סכום ההשקעה, מקורות מימון ועוד.

 פנו אלינו לפתיחת עסק חדש וקבלת ייעוץ בעת פתיחת עסק על ידי השארת פרטיכם באתר או באמצעות הטלפון הישיר - 0528878575

האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד. בכל מקרה בעת פתיחת תיק במע"מ מומלץ להיוועץ ולהסתייע ברואה חשבון.

לשם פתיחת תיק מע"מ יש לגשת פיזית למשרדי מע"מ. העוסק או בא כוחו, רואה החשבון שלו, צריכים להגיע למשרד מע"מ אליו משויך העסק. השיוך למשרד הרלוונטי נקבע לפי מקום העסק ,יש לציין כי תיק במע"מ ניתן לפתוח רק במשרד המע"מ אליו משויך העסק ולא במשרד מע"מ אחר. ניתן לבדוק באתר רשות המיסים את שיוך היישוב למשרד המע"מ הספציפי.

בעת פתיחת תיק במע"מ יש למלא טופס פתיחת תיק במע"מ טופס 821 וכן להביא מסמכים נוספים. סוגי המסמכים נקבעים לפי סוג העוסק אשר מעוניינים לפתוח.

bottom of page