top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: פתיחת תיק בביטוח לאומי

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

עוסק עצמאי אשר פותח עסק חייב להודיע לביטוח לאומי על תחילת פעילותו ולפתוח תיק בביטוח לאומי. מטרת פתיחת תיק ביטוח לאומי היא לאפשר לביטוח לאומי לגבות את דמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות מהכנסת העצמאי. עובד שכיר ממוסה על ידי ביטוח לאומי על ידי מעבידו באופן ישיר דרך תלוש השכר ואילו העצמאי משלם בעצמו את דמי הביטוח. פתיחת התיק נועדה גם ליידע את ביטוח לאומי אודות ההכנסות למקרה של אובדן כושר עבודה, לידה וזכאות לקצבאות שונות.

במידה ואתם פותחים עסק ונדרשים בפתיחת תיק בביטוח לאומי וביתר רשויות המס, פנו אלינו לצורך קביעת פגישת ייעוץ לניהול התיק שלכם באמצעות שור רואי חשבון, במשרדנו בעלי עסקים עצמאיים רבים העוסקים במגוון עיסוקים והמטופלים על ידי רואה חשבון, אנו שמחים לסייע ללקוחותינו, כמו כן פתיחת תיקים ברשויות המס ללקוחות המשרד נעשית על ידי המשרד. התקשרו לטלפון הישיר – 0528878575.

עוסק שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע-

עוסק שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו כעצמאי עולה על 50% מהשכר הממוצע-

עוסק שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע-

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הללו יוגדר כעצמאי שלא עונה על ההגדרה ולא יבוטח על הכנסותיו. לעניין התשלומים אשר ייגבו ממנו וזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי

:בחוק ביטוח לאומי מוגדר עצמאי כעוסק העונה לאחד מהתנאים הבאים

טופס פתיחת תיק ביטוח לאומי

דיווח על פתיחת העסק וגובה ההכנסה ייעשה בטופס דין וחשבון רב שנתי. בטופס זה יש למלא פרטים אישיים ופרטים אודות העסק. יש להצהיר על כתובת, מצב משפחתי וחשבון בנק. כמו כן יש לפרט עיסוקים קודמים ונוכחיים, תאריך פתיחת עסק, סוג עסק, מספר שעות עבודה מוערך, הכנסה משוערת ומקום העסק. לפי ההצהרה ייפתח תיק ביטוח לאומי המתאים.

פתיחת תיק ביטוח לאומי ניכויים

עוסק אשר מתחיל להעסיק עובדים צריך לפתוח תיק ניכויים בביטוח לאומי, על מנת לשלם את דמי הביטוח שהוא גובה משכר העובדים. על העוסק להודיע למס הכנסה אודות תחילת העסקת העובדים ולפתוח תיק ניכויים במס הכנסה. מס הכנסה מעביר באופן אוטומטי את המידע לביטוח לאומי וביטוח לאומי יפתח תיק ניכויים.

יש לדווח אודות משכורות העובדים ולשלם את דמי הביטוח בעדם לביטוח לאומי כל חודש בחודשו באמצעות הפנקס שיישלח. בתום השנה חלה חובת הגשת ודיווח טופס 126 למס הכנסה וביטוח לאומי.

בשור רואי חשבון אנו נפתח עבורכם את התיק בביטוח לאומי וכן נבצע את הדיווחים השוטפים לביטוח לאומי, כמו כן תקבלו מאתנו הנחיות שוטפות על אופן ההתנהלות הנכון מהפן של ביטוח לאומי. פנו אלינו לטלפון הישיר לקביעת פגישת ייעוץ 0528878575.

האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי, וכל העושה בו שימוש עושה זאת על דעת עצמו, בעת פתיחת תיק בביטוח לאומי אנו ממליצים להיעזר בגורם מקצועי כרואה חשבון.

קראו גם את המדריך שלנו בנושא פתיחת תיק במע"מ

bottom of page