top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: שכיר או עצמאי

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

שכירים רבים ומנגד עצמאים רבים תוהים לגבי אופן התעסוקה המתאים והרווחי ביותר עבורם, במאמר זה אתייחס לשיקולי המס שצריכים להנחות את העובד השכיר כאשר מוצע לו לעבור לעבוד בתור קבלן עצמאי. פעמים רבות עובדים שכירים אשר מסיבות שונות בוחרים לעבור לעבוד בתור עצמאים לא מחשבים באופן נכון את התמורה שעליהם לבקש בתור עצמאים וכתוצאה מכך מפסידים הכנסה, זאת מכיוון שבעוד שהעובד השכיר רואה את השכר ברוטו, מעסיקו רואה את עלות המעביד שהנה גבוהה יותר.

העובד השכיר מקבל משכורת ברוטו, ממשכורת זו הוא משלם מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות ואת חלקו בהפרשות סוציאליות שונות. גם המעסיק משלם סכומים נוספים מעבר לעלות השכר ברוטו של העובד, ביניהם חלק המעביד בביטוח בריאות וביטוח לאומי של העובד, חלק המעביד בתשלום לקופת גמל, חלקו של המעביד בתשלום לקופת הפיצויים של העובד וחלק המעביד בתשלום לקרן השתלמות. כל הסכומים הללו כאשר סוכמים אותם נקראים עלות המעביד, זה הסכום שהמעביד משלם בגין העסקתו של העובד.

קופת גמל : העובד השכיר מפקיד חלק משכרו ברוטו לקופת גמל, הכספים מופקדים לקרן פנסיה או לקופה משלמת קצבה. המעביד מפריש את חלקו לקופת הגמל של העובד, כאשר ברוב המקרים נהוג כי ההפרשה הנה 5% על ידי העובד ו – 5% על ידי המעביד. שימו לב כי ניתן לבצע הפקדות גבוהות יותר וכן הפקדות על שכר לא מבוטח על מנת להיות זכאים להטבות מס נוספות בתור עובדים שכירים. כאשר משווים בין שכיר ועצמאי יש לוודא כי בחישוב של השכר של העצמאי מפחיתים את כל ההפקדות אשר השכיר מפקיד לקופת הגמל.

הרכב עלות השכר אשר מקבל עובד שכיר

תחת ההנחה כי שכיר ועצמאי רוצים לקבל את אותה התמורה, יש לחשב את עלות המעביד וממנה לגזור את שכר הטרחה שעל העצמאי לגבות, כאשר יש לזכור כי שכר הטרחה של העצמאי כולל מע"מ שכן הוא מאוגד בתור עוסק מורשה, כלומר לכל שכר שהעצמאי גובה יש להוסיף מע"מ אשר כמובן מועבר ישירות למס ערך מוסף על ידי העצמאי, למידע נוסף בנושא עוסק מורשה קראו את הקישור.

הפרשה לפיצויים : המעסיק מפריש לטובת העובד שלו סך של משכורת אחת מדי שנה לטובת תשלום פיצויים. יש לכלול סכום זה בתמורה שהעצמאי ידרוש שכן על העצמאי לוודא כי הוא מגן על עצמו באמצעות שמירת חלק מן ההכנסות לתקופה בה יהיה למעשה מפוטר.

הפרשה לקרן השתלמות : המעביד יכול להפריש לעובד סכומים לקרן השתלמות, מדובר בחסכון הנהנה מהטבות מס, ההפרשה הנה בדך כלל 7.5% מעביד למול 2.5% של העובד. כאשר בניגוד לעצמאי שכיר רואה הפחתה של 2.5% מהברוטו שלו, אמנם כעצמאי עליו לדרוש תוספת של 7.5% אשר המעביד מפריש לו בתור שכיר.

בהתייחס לכל סוגי ההפרשות שפורטו לעיל, יש לשים לב כי ההטבות המוקנות לעצמאי לעומת שכיר הן שונות ולכן יש לתכנן את ההכנסה של העצמאי כך שהוא ירוויח את הטבת המס המקסימלית. לשם כך יש להיוועץ עם רואה החשבון שלכם ועם יועץ ביטוח במידת הנדרש.

כמו כן, יש לחשב את העובדה שעובד שכיר לעומת עצמאי זכאי גם לדמי חופשה והבראה, בתור עצמאי הוא איננו זכאי לסכומים אלו ועל כן על השכר שהוא דורש לגדול בהתאם, לעניין זה יש לשים לב כי הזכאות גדלה עם השנים.

נקודות נוספות שיש לבחון כאשר מחליטים אם לפעול במסגרת עצמאי או שכיר

זכויותיו של עובד לעומת אלו של עצמאי : נושא זה הנו משמעותי, עובד זכאי לזכויות מתוקף היותו עובד, לדוגמה אישה זכאית לחופשת לידה, כאשר עובד שכיר חולה הוא מתוגמל בשל כך. עצמאי הנו אדון לעצמו, אין לו למי לבוא בשעת צורך במקרים רבים, למשל עצמאי אשר יוצא למילואים על אף שהוא מתוגמל בשל כך, עדיין צריך לוודא כי העסק שלו לא יפגע כתוצאה מכך. עובד מוגן לעתים מכוח הסכמים קיבוציים או מכוח החוק, גם בפן של ביטוח הכנסתו במקרה בו המעסיק הופך חדל פירעון, העובד השכיר מבוטח על ידי ביטוח לאומי עד לקצבה המזכה בעוד שהעצמאי שאינו נחשב עובד אינו מבוטח כלל.

תזרים מזומנים וגבייה : בניגוד לעובד עצמאי אשר מקבל את המשכורת באופן קבוע מדי חודש, עצמאי מקבל את השכר בהתאם לתנאי הגבייה שלו, שעשויים להיות גם כן מדי חודש או בהתאם לתנאים שהוא קבע עם מקום התעסוקה. כמו כן, עצמאי מקבל את הסכום כולל מע"מ, שימו לב בתור עצמאי עליך לדעת לנהל את תזרים המזומנים באופן מחושב אחרת הנך עשוי למצוא עצמך במצב דחוק מאוד מבחינת תזרים מזומנים, בתור עצמאי אתה אדון לעצמך גם בנושאי מיסוי וכל האחריות חלה עליך !

לשם כך יש להעזר ברואה חשבון אשר יסייע לך בניהול העבודה מול רשויות המס ויסביר לך על האופן בו יש לנהל את תזרים המזומנים של העסק, כמו כן מומלץ לנהל חשבון בנק נפרד לעסק בתור עצמאי.

לקביעת פגישה עם רואה חשבון השאירו את פרטיכם באתר או פנו אלי בטלפון הישיר 0528-878575.

אפשרות לנכות הוצאות עסקיות : בניגוד לעובד שכיר אשר בדרך כלל לא מנכה הוצאות עסקיות מן הטעם שקשה להוכיח זאת בפני רשויות המס וכי עובד שכיר אינו בא במגע עם רשויות המס, עצמאי ממילא מגיש דיווחים שוטפים ושנתיים ומקזז הוצאות שנגרמו לו לשם הפקת הכנסה מהכנסותיו, באופן זה העצמאי חוסך במס.

העסקת רואה חשבון : בניגוד לעובד שכיר אשר המעסיק דואג לענייניו מול רשויות המס, העצמאי נדרש לפעול מול הרשויות ולדאוג להגיש דיווחים שוטפיו ושנתיים. לשם כך עליו להעזר בשרותיו של רואה חשבון, כאשר מדובר בעסק קטן עלויות אלו אינן מהותיות אמנם ישנו גם הפן של הפעילות השוטפת מול רשויות המס אשר אנשים רבים לא מעוניינים בו.

האפשרות לעסוק בעבודות נוספות אשר מספקות רווח : האם במסגרת עבודתנו בתור עצמאים נוכל לקבל עבודות נוספות בתור קבלנים חיצוניים אשר יסייעו לנו להגדיל את הכנסתנו ? נושא זה תלוי פעמים רבות בהסכמות מול המעסיק שלנו ובסיבות בגינן התאפשר לנו לעבור לעבוד בתור עצמאים.

חברה או עצמאי

עצמאי יכול לפעול במסגרת של פתיחת חברה, באופן זה הוא יכול להיות שכיר בחברה שהוא בעליה, כלומר הוא זכאי להטבות שונות להן זכאי עובד מבחינת מס, (לעתים גם מבחינה משפטית אמנם כל מקרה לגופו ויש להיוועץ בנושא זה עם עורך דין), ובנוסף הוא יכול לבצע תכנון מס אשר מאפשר לו לדחות את המס בגין רווחים שהוא מפיק. המיסוי בחברה הנו דו שלבי, כלומר הרווחים של החברה ממוסים במס חברות בשיעור של 25% וכעת הם נותרים בחברה, כל עוד לא מחלקים אותם בין באמצעות דיבידנד או באמצעות שכר, אין מיסוי בגינם. זהו יתרונה של חברה על עצמאי, התאגדות בתור חברה מתאימה בדרך כלל כאשר יש הכנסות גבוהות או כאשר מעוניינים בהגנה שחברה בע"מ מקנה לבעליה.

לעניין התאגדות במסגרת של חברה או עצמאי, יש להיוועץ ברואה חשבון, לפגישת ייעוץ פנו אלי לטלפון הישיר 0528-878575 או השאירו את פרטיכם באתר.

שכיר או עצמאי – סיכום

כאמור, ישנם מספר שיקולים שיש לקחת בחשבון בבואנו לחשב האם כדאי לנו לעבוד כשכירים או עצמאיים.

bottom of page