top of page

מס הכנסה

 משרד שור רואי חשבון

במידה ואתם נדרשים בייעוץ בנושאי מס הכנסה, או שהנכם נדרשים בתשלום מס הכנסה או בסגירת חובות של מס הכנסה ודרושה לכם עזרה מקצועית מרואה חשבון

פנו למשרדי בטלפון

או השאירו את פרטיכם באתר.

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

:לפניכם עדכונים ומידע בנושא מס הכנסה

מורים פרטיים שימו לב - עליכם לפעול במסגרת של עוסק !

מורים פרטיים שימו לב - עליכם להתאגד כדין ולהוציא קבלות

או חשבוניות מס לתלמידים!

הגדרת תושב חוץ

אזרחים רבים נוסעים לחול לשליחות או לרילוקיישן ולא יודעים מה מעמדם

מבחינת רשויות המס בתקופה זו.

הוצאות רכב

הוצאות רכב בעסק.

תושב חוזר ותושב חוזר ותיק

חזרתם לארץ לאחר שהיה ארוכה בחו"ל?

יתכן ואתם זכאים להטבות של תושב חוזר או תושב חוזר ותיק!

הוצאות מעורבות

הוצאות מעורבות הנן הוצאות שהן גם עסקיות וגם פרטיות.

הוצאות כיבוד, אירוח ואש"ל

האם מותר להכיר כהוצאות עסקיות בעסק הוצאות כיבוד ואירוח?

ומה לגבי ארוחות במסעדות?

האם ניתן לקזז הוצאות שכר דירה מהכנסות שכר דירה?

יש לי דירה שאני משכיר ומקבל עליה דמי שכירות, במקביל אני שוכר דירה אחרת

למגורי, האם ניתן לקזז את הוצאות השכירות מהכנסות השכירות החייבות?

דמי שכירות בעסק

האם ניתן להכניס דמי שכירות שמשלם העוסק כהוצאה עסקית?

ומה כאשר העסק בבית?

זומנתי לדיון במס הכנסה, מה זה אומר?

דיון במס הכנסה מתבצע מכוח סמכותו של פקיד השומה לפי סעיף 135 לפקודה על מנת שפקיד השומה יוכל להגיע לידיעה מלאה לגבי הכנסתו של אדם. כלומר, המטרה של הדיון היא לחדד את הידע של מס הכנסה על הכנסתו של הנישום ועל הדוחות שהוגשו על ידו, כאשר המטרה היא לוודא כי שילם מס נכון ובמידת הצורך

להגיע לגביית אמת.

מס הכנסה שלילי

האם אתם זכאים לקבלת מס הכנסה שלילי?

שווה לבדוק!

הכנסות משכר דירה למגורים

יש לכם דירה להשקעה? ודאו כי אתם משלמים מס כחוק!

הפקדה לגמל והשתלמות לקראת תום שנת המס

מומלץ לכל העצמאיים לבדוק את הרווח השנתי על מנת להתאים את ההפרשות הפנסיוניות והפרשות לקרן השתלמות לרווח השנתי וזאת על מנת לנצל את הטבות

המס המקסימליות הניתנות.

חברות ארנק, מהן?

חברות ארנק הינן לרב, חברות המאופיינות בכך שרב ההכנסות שמפיקה החברה נשארות בחברה למעט הוצאות שכר לבעל המניות. לרב חברות אלו הן חברות של בעל מניות אחד אשר במקום לקבל שכר באופן ישיר או ע"י תיק עצמאי מקים

חברה ופעל דרכה. בצורה זו משולם מס חברות על ההכנסות ולא מס שולי.

את יתרות המזומנים ניתן לחסוך ולהשקיע באפיקים אחרים.

היתרונות להתאגדות כחברה

להתאגדות כחברה מספר יתרונות עיקריים על התאגדות כעצמאי.

הוצאות חניה – כיצד מוכרות?

מה דינן של הוצאות חניה, האם יש להכיר בהן כהוצאה במלואן או לפי תקנות

ניכוי הוצאות רכב.

bottom of page